Health results of a coup attempt: evaluation of all patients admitted to hospitals in Istanbul due to injuries sustained during the July 15, 2016 coup attempt [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 39-42 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.57296  

Health results of a coup attempt: evaluation of all patients admitted to hospitals in Istanbul due to injuries sustained during the July 15, 2016 coup attempt

İsmail Tayfur1, Mustafa Ahmet Afacan1, Mehmet Özgür Erdoğan1, Şahin Çolak1, Özgür Söğüt2, Burcu Genç Yavuz2, Korkut Bozan3
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Göztepe Medical Park Private Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: A coup attempt against the government took place in Turkey on July 15, 2016. This attempt caused serious injuries and deaths in the country. In this study, the data of patients referred to all hospitals in Istanbul during the attempt were evaluated, and differences between natural disasters, other terrorist actions, and coup attempts were analyzed.
METHODS: In total, 1104 patients were injured in the abovementioned coup attempt. In this study, the demographic and health information of 882 coup victims who were admitted to all hospitals (state and private) in Istanbul on July 15 and 16, 2016 and registered at the Crisis Center of Istanbul Provincial Health Directorate was analyzed.
RESULTS: Of the 882 patients evaluated, 97.27% were male and 2.73% were female. The mean age of the patients was 34.12 years. Most (82.43%) patients were admitted to state hospitals, and 17.57% were admitted to private hospitals. The total mortality rate due to the abovementioned coup attempt was 10.4% (9.76% in state hospitals and 13.54% in private hospitals). Of the 882 patients evaluated, 65.07% had gunshot injuries, 11.11% had been assaulted, 7.70% had experienced tank/motor vehicle accidents, 5.44% had other penetrating injuries, 5.32% had soft-tissue trauma, 2.83% had experienced falls (including falls from heights), 0.33% had psychiatric disorders, and 2.15% were admitted for other reasons.
CONCLUSION: The patterns of injury and mortality resulting from the July 15, 2016 coup attempt differed from those resulting from natural disasters and terrorist acts and were similar to those encountered during wars: the victims were predominantly male, similar to those in wars. Following a coup attempt, an increase in the number of patients with post-traumatic stress disorder can be expected. Further studies focusing on the incidence of this disorder due to the abovementioned coup attempt in Turkey are needed. Hospital disaster plans need to include information and plans related to terrorist acts, such as coup attempts.

Keywords: Coup, disaster; injury; July 15 2016.


Darbe girişiminin sağlık bilançosu: 15 Temmuz darbe girişimine bağlı yaralanmalar nedeni ile İstanbul’daki hastanelere başvuran tüm hastaların değerlendirilmesi

İsmail Tayfur1, Mustafa Ahmet Afacan1, Mehmet Özgür Erdoğan1, Şahin Çolak1, Özgür Söğüt2, Burcu Genç Yavuz2, Korkut Bozan3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
3Özel Göztepe Medical Park Hastanesi Acil Servis, İstanbul

AMAÇ: 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de sivil halk ile askerin karşı karşıya geldiği bir darbe girişimi gerçekleşmiştir. Bu darbe girişimi ülkede ciddi yaralanma ve ölümlere neden olmuştur. Bu çalışmada, darbe girişimi esnasında İstanbul ilindeki tüm hastanelere başvuran hastalar, sağlık açısından değerlendirilmiş, olayın doğal afetlerden ve diğer terörist eylemlerden farkları analiz edilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Darbe girişimindeki olaylar nedeniyle mağdur olan 1104 hasta mevcuttur. Bu çalışmada, 15–16 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul’daki tüm hastanelere (kamu ve özel) başvuran ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde kayıt altına alınan 882 darbe mağduru yaralının demografik ve sağlık bilgileri analiz edilmiştir.
BULGULAR: Değerlendirmeye alınan 882 hastanın %97.27’si erkek, %2.73’ü kadındır. Hastaların yaş ortalamaları 34.12’dir. Hastaların %82.43’ü kamu hastanelerine, %17.57’si ise özel hastanelere başvurmuştur. Toplam ölüm oranı %10.4 olarak bulunurken, kamu hastanelerinde %9.76, özel hastanelerde ise %13.54 olarak bulunmuştur. Hastaların %65.07’si ateşli silah yaralanması, %11.11’i darp, %7.7’si tank veya motorlu taşıt yaralanması, %5.44’ü delici kesici alet yaralanması, %5.32’si yumuşak doku travması, %2.83’ü düşme ve yüksekten düşme, %2.15’i diğer nedenlerle, üç hasta da psikiyatrik bozukluklar nedeni ile hastanelere başvurmuştur.
TARTIŞMA: 15 Temmuz darbe girişimindeki hastanelere başvuran hastaların yaralanma ve ölüm nedenleri, doğal afetler ya da terörist eylemlerden farklıdır. Darbe girişimindeki yaralanmalar savaşlarda karşılaşılabilecek nedenlerle gerçekleşmiştir. Gene mağdurların savaşlardaki gibi erkek cinsiyet ağırlıklı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ilk 48 saat içinde olan fiziksel yaralanmalar ve sonuçları incelenmiş olup, post travmatik stres bozukluğu açısından uzun dönem çalışmalar yapılabilir. Ayrıca, Hastane Afet Planları içerisinde darbe gibi çok az görülen toplumsal olaylarla ilgili çalışmalar da yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: 15 Temmuz, afet; darbe; yaralanma.


İsmail Tayfur, Mustafa Ahmet Afacan, Mehmet Özgür Erdoğan, Şahin Çolak, Özgür Söğüt, Burcu Genç Yavuz, Korkut Bozan. Health results of a coup attempt: evaluation of all patients admitted to hospitals in Istanbul due to injuries sustained during the July 15, 2016 coup attempt. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 39-42

Corresponding Author: İsmail Tayfur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale