The Diagnostic Value of Serum Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor in Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-55623 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.55623  

The Diagnostic Value of Serum Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor in Acute Appendicitis

Ali Aygun1, Mucahit Gunaydin2, Omer Vefik Ozozan3, Murat Cihan4, Murat Karakahya5
1Department Of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, Giresun University, Giresun, Turkey
3Department Of General Surgery, Istinye University Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Biochemistry, Ordu University Education And Research Hospital, Ordu, Turkey
5Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Ordu University, Ordu, Turkey

Background: To measure serum uPAR levels in patients operated with a preliminary diagnosis of AA and to investigate whether these parameters can be used as a biochemical marker in the diagnosis of AA.
Materials and methods: Patients aged 18 or over, presenting to the emergency department between May and December 2018, and operated with a diagnosis of AA were enrolled. The study included 84 patients with surgical pathology results compatible with AA (Group A), 26 patients with surgical pathology results not compatible with AA (Group B) and 55 healthy control groups. Serum uPAR levels were measured from venous blood samples taken at admission.
Results: Mean uPAR levels were 4.53±3.47 ng/mL in the Group A, 1.13±1.63 ng/mL in the Group B and 0.80±1.21 ng/mL in the control group. Serum uPAR levels differed statistically significantly from Group A in Group B and the control group, (p< 0.05).
Conclusion: uPAR was found to be significantly higher in the AA patients compared to the control group and to patients with surgically determined non-AA pathologies. uPAR can be used as an aid in the diagnosis of acute appendicitis.

Keywords: Abdominal pain, acute appendicitis, adult, inflammation, urokinase-type plasminogen activator receptor


Akut Apandisitte Serum Ürokinaz-Tipi Plazminojen Aktivatör Reseptörünün Tanısal Değeri

Ali Aygun1, Mucahit Gunaydin2, Omer Vefik Ozozan3, Murat Cihan4, Murat Karakahya5
1Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye
2Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
3İstinye Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Ordu, Türkiye
5Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

Amaç:
Acil servise sağ alt kadran ağrısı ile başvuran erişkin hastalarda serum uPAR düzeylerini ölçmek ve bu parametrenin akut apandisit (AA) tanısında bir biyokimyasal belirteç olup olamayacağını araştırmayı planladık.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Mayıs 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında acil servise başvuran ve AA tanısı konularak opere edilen 18 yaş ve üzeri hastalar dahil edildi. Çalışmaya AA (Grup A) ile uyumlu cerrahi patoloji sonuçları olan 84 hasta, AA (Grup B) ile uyumlu olmayan cerrahi patoloji sonuçları olan 26 hasta ve 55 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hastalardan başvuru anında alınan venöz kan örneklerinden serum uPAR seviyeleri ölçüldü.
Bulgular:
Grup A' da ortalama uPAR düzeyleri 4.53±3.47 ng/mL, Grup B'de 1.13±1.63 ng/mL ve kontrol grubunda 0.80±1.21 ng/mL idi. Grup A hastaların serum uPAR düzeyinin Grup B ve kontrol grupların serum uPAR düzeyleri ile karşılaştırılmasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0.05).
Sonuç:
uPAR, AA hastalarında kontrol grubu ve cerrahi olarak AA dışı patoloji saptanan hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Serum uPAR değerleri erişkin hastalarda AA tanısında yardımcı tetkik olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, akut apandisit, erişkin, inflamasyon, ürokinaz-tipi plazminojen aktivatör reseptörü
Corresponding Author: Ali Aygun, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale