Disaster medical assistance in super typhoon Haiyan: Collaboration with the local medical team that resulted in great synergy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 143-148 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.54770  

Disaster medical assistance in super typhoon Haiyan: Collaboration with the local medical team that resulted in great synergy

Hoon Kim1, Moo Eob Ahn2, Kang Hyun Lee3, Yeong Cheol Kim4, Eun Seok Hong5
1Department Of Emergency Medicine, Inje University Ilsan Paik Hospital, Goyang, Korea
2Department Of Emergency Medicine, College Of Medicine, Hallym University, Chuncheon, Korea
3Department Of Emergency Medicine, Wonju College Of Medicine, Yonse University, Wonju, Korea
4Department Of Trauma Surgery, National Medical Center, Seoul, Korea
5Department Of Emergency Medicine, Ulsan University, Ulsan, Korea

BACKGROUND: On 8 November 2013, Typhoon Haiyan made landfalls over the center of the Philippines and devastated the region. Soon aftermath of the disaster, many foreign medical teams (FMTs) headed toward the site, and the Korean team was one of them.
METHODS: This study described the experiences of the team during the initial phase of response, focusing on collaborative efforts with the local medical team.
RESULTS: The Korean team was capable of providing primary care, and the Filipino team provided incomplete secondary care which was insufficient for covering the patient load. Not only did the Korean team provide electricity for hospital operation and various materials, but also supplemented medical personnel, who covered the emergency and outpatient departments. Collaborative efforts filled in each other’s gap, and resulted in great synergy.
CONCLUSION: Disaster medical relief mission of FMTs should be cooperated with a coordination mechanism. Collaboration with the local resources can be a great opportunity for both parties, and should not be overlooked in any disaster situations.

Keywords: Collaboration, disaster; typhoon.


Süper Haiyan tayfunu felaketinde tıbbi yardım: Yerel sağlık ekipleriyle işbirliği büyük bir sinerji içinde gerçekleşmiştir

Hoon Kim1, Moo Eob Ahn2, Kang Hyun Lee3, Yeong Cheol Kim4, Eun Seok Hong5
1Inje Üniversitesi Ilsan Paik Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Goyang, Kore;
2Hallym Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Chuncheon, Kore;
3Yonse Üniversitesi, Wonju Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Wonju, Kore;
4Ulusal Tıp Merkezi, Travma Cerrahisi Kliniği, Seoul, Kore;
5Ulsan Üniversitesi, Acil Tıp Bölümü, Ulsan, Kore

AMAÇ: Sekiz Kasım 2013 tarihinde Haiyan tayfunu Filipinler’in merkezinde toprak kaymalarına neden olmuş ve bölgeyi yerle bir etmiştir. Bu felaketten hemen sonra birçok yabancı sağlık ekibi bölgeye hareket etmiştir. Kore ekibi de onlardan biriydi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma ilk yardım döneminde yerel sağlık ekibiyle işbirliği çabalarına odaklanarak ilk etapta ekibin deneyimlerini anlatmaktadır.
BULGULAR: Kore ekibi birincil bakımı sağlayabilmiş, Filipin ekibi hasta yükünü kapsamak için yetersiz ikincil bakım hizmeti sağlamıştır. Kore ekibi hastanenin çalışması için elektrik ve değişik malzemeler sağlamakla kalmamış, acil ve poliklinikler için tıbbi personel katkısında bulunmuştur. Ortak işbirlikçi çabalarla birbirlerinin açığını doldurmuş, sonuçta büyük bir sinerji oluşmuştur.
TARTIŞMA: Yabancı sağlık ekibinin afetlerde tıbbi yardım misyonu bir koordinasyon mekanizması içinde işbirliği için çalışmalıdır. Yerel kaynaklarla işbirliği her iki taraf için büyük bir fırsat olabilir ve herhangi bir afet durumunda gözden kaçırılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Afet, işbirliği; tayfun.


Hoon Kim, Moo Eob Ahn, Kang Hyun Lee, Yeong Cheol Kim, Eun Seok Hong. Disaster medical assistance in super typhoon Haiyan: Collaboration with the local medical team that resulted in great synergy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 143-148

Corresponding Author: Moo Eob Ahn, South Korea


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale