A new, simple technique for gradual primary closure of fasciotomy wounds [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 194-198 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.54077  

A new, simple technique for gradual primary closure of fasciotomy wounds

Mustafa Özyurtlu1, Süleyman Altınkaya2, Yahya Baltu2, Güzin Yeşim Özgenel2
1Department Of Plastic Surgery, Bursa Sevket Yilmaz Education And Training Hospital, Bursa, Turkey
2Department Of Plastic Surgery, Uludag University School Of Medicine, Bursa, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to demonstrate a new, easy and safe technique, which has not been defined in the literature previously, that enables the gradual primary closure of fasciotomy wounds using barbed sutures.
METHODS: The technique was performed on five patients who presented with fasciotomy wounds on both upper and lower extremities, varying in size, observed after compartment syndrome due to different causes. The average width of the defects for which primary closure was planned was 8.8 cm. Following the fasciotomy incision, absorbable barbed sutures were inserted through the dermal tissue around the wound similar to that of a subcuticular closure, but left loose, after which closed dressing was applied. During the clinical follow-up, with the decrease in tissue edema and tightness around the wound, the barbed suture was tightened at bedside every 48-72 hours.
RESULTS: At the end of this gradual closure, all the fasciotomy defects were primarily closed within an average of 8.6 days. All the patients had complete and uncomplicated primary closure with the exception of one with high-voltage electrical burn injury, who developed necrosis in the distal part of the defect, and was treated by secondary healing.
CONCLUSION: The gradual fasciotomy closure technique with barbed suture seems to be an easy, rapid and effective method.

Keywords: Barbed sutures, compartment syndrome; fasciotomy wounds; gradual primary closure.


Fasyotomi defektlerinin aşamalı primer kapatılmasında yeni ve basit bir yöntem

Mustafa Özyurtlu1, Süleyman Altınkaya2, Yahya Baltu2, Güzin Yeşim Özgenel2
1Plastik Cerrahi Kliniği, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye
2Plastik Cerrahi Kliniği, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kancalı (barbed) dikişler kullanılarak fasyotomi defektlerinin aşamalı olarak primer kapatılmasına olanak sağlayan ve literatürde daha önce tanımlanmayan, yeni, basit ve güvenli bir tekniğin gösterilmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Teknik beş farklı hastada, çeşitli etiyolojik nedenlere bağlı olarak gelişen kompartman sendromu sonrası açılan hem üst, hem de alt ekstremitelerdeki değişik boyutlardaki fasyotomi defektlerine uygulandı. Hastalarda yaklaştırılarak primer kapatılması planlanan ortalama defekt genişliği 8.8 cm idi. Fasyotomi açılmasını takiben, eriyebilir kancalı dikiş yara kenarlarındaki dermal dokudan subkutiküler kapatmaya benzer şekilde geçirildi ancak gevşek bırakıldı ve kapalı pansumana alındı.
BULGULAR: Klinik takipler sırasında doku ödemi ve yara kenarlarındaki gerginliğin azalmaya başlamasıyla birlikte, kancalı dikiş her 48-72 saatte bir yatakbaşı gerim yapıldı ve tüm olgularda aşamalı olarak ortalama 8.6 günde fasyotomi defektlerinin tamamı primer olarak kapatıldı. Yüksek gerilim elektrik yanığı nedeniyle fasyotomi açılan bir hastada defektin distal kısmında meydana gelen ve sekonder iyileşmeyle tedavi edilen nekroz dışında, tüm hastalarda komplikasyonsuz tam primer kapatım sağlandı.
TARTIŞMA: Sonuç olarak kancalı dikiş ile aşamalı fasyotomi kapatma yöntemi teknik olarak oldukça basit, hızlı ve etkili bir yöntem gibi görünmektedir. Çeşitli etiyolojilere bağlı olarak gelişen kompartman sendromu sonrası açılan fasyotomi defektlerine uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Aşamalı primer kapatım, fasyotomi yarası; kancalı dikişler; kompartman sendromu.


Mustafa Özyurtlu, Süleyman Altınkaya, Yahya Baltu, Güzin Yeşim Özgenel. A new, simple technique for gradual primary closure of fasciotomy wounds. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 194-198

Corresponding Author: Mustafa Özyurtlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale