Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures; is there any relationship? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-52543 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.52543  

Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures; is there any relationship?

Ramadan Ozmanevra1, Nihat Demirhan Demirkiran2, Onur Hapa3, Ali Balci4, Hasan Havitcioglu3
1Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Kyrenia Faculty of Medicine, TRNC
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Dumlupinar University, Evliya Celebi Education and Research Hospital
3Department of Orthopaedics and Trauma Surgery, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University
4Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University

Objectives: High-energy traumas are common occurrences worldwide. The rate of overlooked neck fractures in polytrauma cases is also high. Previous studies have shown that articular hip pathologies, particularly neck fractures, are associated with fractures of the femoral shaft. The purpose of this study was to describe cases of intra-articular hip pathology following traumatic femoral shaft fracture. The research question of this study is “What happens inside the hip joints of patients whose femur neck is not broken after femoral shaft fractures?”.
Materials and Methods: Patients who were diagnosed with a fracture of the femur shaft and who have been operated on (intramedullary fixation or plate application) were included in the study. Patients with pathologic fractures, femoral neck fractures, femoral intertrochanteric fractures or pelvic fractures were excluded. Patients with at least 6 months of follow-up and who were capable of independent walking without support were grouped according to AO / OTA fracture classification. Patients were questioned for deep anterior groin pain, and physical examination tests and hip imaging (X-ray and MR arthrography) were performed by calling patients with the indicated complaints.
Results: The presence of labral tears were noted in two patients. The incidence of osseous bump of the femoral neck identified by MR arthrography (MRA) was found in 3 of 16 hips. Assessment of the presence of gluteal tendinosis or tear and herniation pit, identified 3 of 16 hips. The presence of osteophytes was noted in 1 patient. MRA identified 3 of 16 hips with more than one type of intra-articular pathology. Two patients with osseous bump of the femoral neck were also diagnosed with additional hip pathology as herniation pit.
Conclusion: Anterior groin pain in patients with a history of femoral shaft fracture is not always related to implants. Orthopedic surgeons should become suspicious in cases of intra-articular hip pathology in patients who have persistent hip pain after severe lower extremity trauma.

Keywords: femur fracture; intra-articular; hip pathology; MR arthrography; femoral shaft

Keywords: femur fracture, intra-articular, hip pathology, MR arthrography, femoral shaft


İpsilateral kalça ağrısı ve femur şaft kırıkları; herhangi bir ilişki var mı?

Ramadan Ozmanevra1, Nihat Demirhan Demirkiran2, Onur Hapa3, Ali Balci4, Hasan Havitcioglu3
1Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kktc
2dumlupınar üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi, ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalı, türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

Amaç: Yüksek enerjili travmalar dünya çapında yaygın karşılaşılan olaylardır. Politravma olgularında gözden kaçan boyun kırıklarının oranı da yüksektir. Daha önce yapılan çalışmalar artiküler(eklem içi) kalça patolojilerinin, özellikle de boyun kırıklarının femoral şaft kırıkları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı travmatik femoral şaft kırığını takiben eklem içi kalça patolojisi olgularını tanımlamaktır. Bu çalışmanın araştırma sorusu “Femur şaft kırıklarından sonra femur boynu kırılmayan hastaların kalça eklemlerinde ne oluyor?” dur.
Gereç ve Yöntem: Femur şaft kırığı tanısı konan ve opere edilen hastalar (intramedüller fiksasyon veya plak uygulaması) çalışmaya alındı. En az 6 ay takip edilen ve desteksiz bağımsız yürüme yeteneğine sahip hastalar AO / OTA kırık sınıflamasına göre gruplandırıldı. Hastalara derin anterior kasık ağrısı soruldu ve belirtilen şikayetleri olan hastalar aranarak fizik muayene ve kalça görüntüleme (X-ray ve MR artrografi) yapıldı.
Bulgular: İki hastada labral yırtık tespit edildi. MR artrografi (MRA) ile femur boynu osseöz bump 16 kalçadan 3'ünde bulundu. Gluteal tendinosis veya gözyaşı ve herniasyon pit(çukurunun) varlığının değerlendirilmesi, 16 kalçadan 3'ünde tespit edilmiştir. Bir hastada osteofit varlığı belirlendi. MRA ile, 16 kalçadan 3'ünde birden fazla tipte intra-artiküler(eklem içi) patoloji tanımlandı. Femur boynu osseöz bump I olan iki hastaya da herniasyon pit olarak ek kalça patolojisi tanısı konuldu.
Tartışma: Femur şaft kırığı öyküsü olan hastalarda kasık önü ağrısı her zaman implantlarla ilişkili değildir. Ortopedik cerrahlar, şiddetli alt ekstremite travması sonrası kalıcı kalça ağrısı olan hastalarda eklem içi kalça patolojilerinden şüphelenmelidirler.

Anahtar Sözcükler: femur kırığı; eklemiçi; kalça patolojisi; MR artrografi; femur şaft

Anahtar Kelimeler: femur kırığı, eklemiçi, kalça patolojisi, MR artrografi, femur şaft
Corresponding Author: Ramadan Ozmanevra, K.K.T.C.


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale