Is surgery necessary to confirm diagnosis of right-sided diverticulitis in spite of relevant clinical and radiological findings? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 61-65 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.51460  

Is surgery necessary to confirm diagnosis of right-sided diverticulitis in spite of relevant clinical and radiological findings?

Erkan Yardimci1, Mustafa Hasbahceci1, Ufuk Oguz Idiz1, Musa Atay2, Huseyin Akbulut1
1Bezmialem Vakif University, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Bezmialem Vakif University, Department Of Radiology, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Diverticulosis of the right colon is an uncommon entity. Aim of the present study was to report outcome in patients with right-sided diverticulitis diagnosed using computed tomography (CT) and treated conservatively.
METHODS: Twelve patients with clinical and radiological diagnosis of cecal or right-sided diverticulitis who were treated conservatively between February 2013 and December 2014 were included. Demographic and clinical data were retrospectively analyzed.
RESULTS: Female to male ratio was 1: 1 with mean age of 45.08±14.4 years. Mean length of symptom history before admission was 2.08±1.3 days. Most common presenting symptom was right lower abdominal pain, seen in 72.7% of the patients. Abdominal ultrasound alone was performed for 10 patients, and 2 also had abdominal CT. Mean duration of hospitalization was 2.8±1.5 days. All patients were successfully treated with medical therapy. There was no recurrence during mean follow-up period of 8.2±5.6 months.
CONCLUSION: If uncomplicated diverticulitis of the right colon is correctly diagnosed with radiological evaluation, antibiotic therapy and bowel rest should be considered as treatment modality, as there was no recurrence observed in short-term follow-up period and this option presents advantage of avoiding surgical intervention.

Keywords: Antibiotic, cecum, computed tomography, diverticulitis; right colon.


Radyolojik ve klinik bulgulara rağmen sağ kolon divertiküllerinin tanısında cerrahi gerekli mi?

Erkan Yardimci1, Mustafa Hasbahceci1, Ufuk Oguz Idiz1, Musa Atay2, Huseyin Akbulut1
1Bezmialem Vakıf Universitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Universitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Batı toplumlarında sağ kolon divertikülleri nadir görülmektedir. Bu çalışmanın amacı bilgisayarlı tomografi ile tanısı konan sağ kolon divertiküllerinin konservatif tedavi ile sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Şubat 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında klinik ve radyolojik olarak sağ kolon ve çekal divertikülleri olan ve konservatif olarak tedavi edilen 12 hasta çalışmaya alındı. Demografik ve klinik veriler geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin sayısı birbirine eşitti. Ortalama yaş 45.08±14.4 yıl idi. Hastaların hastaneye başvurmadan önce geçen süre 2.08±1.3 gün olup, en sık görülen semptom sağ alt kadran ağrısıydı (%72.7). On hastaya sadece abdominal tomografi çekilirken, iki hastaya hem abdominal tomografi hem de abdominal ultrasonografi çekilmişti. Ortalama hastanede yatış süresi 2.8±1.5 gün olup hastaların hepsi konservatif olarak tedavi edildi. Ortalama 8.2±5.6 aylık takipte hiçbir hastada nüks gözlenmedi.
TARTIŞMA: Komplike olmayan sağ kolon divertikülleri radyolojik olarak tanımlanabilir, bağırsakların istirahati ile birlikte antibiyotik tedavisi düşük nüks olanları ile tedavi seçeneği olarak kullanılabileceği gibi sonraki dönemlerde cerrahi gerekebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, bilgisayarlı tomografi, çekum, divertikülit, sağ kolon.


Erkan Yardimci, Mustafa Hasbahceci, Ufuk Oguz Idiz, Musa Atay, Huseyin Akbulut. Is surgery necessary to confirm diagnosis of right-sided diverticulitis in spite of relevant clinical and radiological findings?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 61-65

Corresponding Author: Ufuk Oguz Idiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale