Airbag cover crash: a rarely seen reason of mandible defect [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-50494 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.50494  

Airbag cover crash: a rarely seen reason of mandible defect

Ersin Aksam, Erhan Sonmez, Onder Karaaslan, Mustafa Durgun
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

Airbags and seatbelts are the main protection method for severe injuries after motor vehicle accidents. Many studies have been reported about injuries related to airbag deployment. This is the first case report of multiple mandible fractures caused by the collision of the airbag cover. Removal of the non-viable bone fragments was done and the resulting hemi-mandible defect was reconstructed with free iliac crest flap. A radial forearm free flap was performed to reconstruct the mucosal defect. Airbags prevent deathly injuries when used according to precautions. However, they can be seriously harmful to maxillofacial bones at the time of deployment.

Keywords: Air Bags, Free Tissue Flaps, Motor Vehicles, Accidents, Traffic


Hava yastığı kapağı çarpması: mandibula defektinin nadir görülen bir sebebi

Ersin Aksam, Erhan Sonmez, Onder Karaaslan, Mustafa Durgun
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir

Motorlu taşıt kazalarından sonra ağır yaralanmalar için hava yastıkları ve emniyet kemerleri ana koruma yöntemidir. Hava yastığının açılması sonucu meydana gelen yaralanmalar hakkında birçok çalışma bildirilmiştir. Bu vaka sunumu, hava yastığı kapağının çarpmasından kaynaklanan çoklu mandibula kırığı ile sonuçlanan ilk vaka sunumudur. Canlı olmayan kemik parçaları debride edildi ve ortaya çıkan hemi-mandibula defekti serbest iliak krest flebi ile rekonstrükte edildi. Mukozal defekti yeniden oluşturmak için radyal ön kol serbest flebi yapıldı. Hava yastıkları, önlemlere göre kullanıldığında ölümcül yaralanmaları önler. Bununla birlikte, açılma sırasında maksillofasiyal kemiklere ciddi şekilde zarar verebilirler.

Anahtar Kelimeler: Hava yastıkları, serbest flepler, motorlu taşıtlar, kazalar, trafik
Corresponding Author: Ersin Aksam, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale