Interesting X-Ray and Computed Tomography Images of a Cervical Trauma Patient [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 100-102 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.49596  

Interesting X-Ray and Computed Tomography Images of a Cervical Trauma Patient

Havva Kalkan1, Ganime Dilek Emlik1, Mesut Sivri2
1Necmettin Erbakan University Meram School Of Medicine,department Of Radiology, Konya, Turkey
2Selcuk University School Of Medicine,department Of Radiology, Konya, Turkey,

Patients admitted to emergency departments with a loss of consciousness following trauma often have cervical vertebrae fractures and spinal cord injuries with a ratio of 5–10%. Computed tomography (CT) and radiography have important role for diagnosis. We aimed to describe the interesting CT and radiography findings of a patient who had C3-4 dislocation, distraction that was called shearing injury. C3 and C4 seperated but there was no fracture and major vascular injury. Images were interesting. We also mentioned NEXUS and Canadian Rules for clinical evolution. Imaging modalities espacially reformatted CT images make easier to diagnose where and what the problem is.

Keywords: cervical vertebrae, computed tomography, distraction, radiography, trauma


Bir Servikal Travma Olgusunda İlginç Direk Grafi ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri

Havva Kalkan1, Ganime Dilek Emlik1, Mesut Sivri2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya

Acil servise düşme veya motorlu taşıt kazası sonrası bilinç kaybıyla gelen olguların yaklaşık %5-10’unda servikal vertebra fraktürü ve kord hasarlanması vardır. Tanıda görüntüleme yöntemleri özellikle bilgisayarlı tomografi(BT) ve direk grafi önemli role sahiptir. Amacımız C3-4 dislokasyonu ve distraksiyonu olan ve shearing hasarlanma olarak adlandırılan servikal travma olgusunda ilginç BT ve direk grafi bulgularını tanımlamaktır. C3-4 vertebra korpusları arasında hematom nedeniyle belirgin genişleme görülmüştür fakat fraktür hattı ve major vasküler yaralanma saptanmamıştır. Görüntüler oldukça ilginçti. Ayrıca klinik değerlendirmede NEXUS ve Kanada kuralları dikkate alınmıştır. Görüntüleme yöntemleri özellikle de reformat BT görüntüleri hasarın ne olduğu ve nerede olduğunu bulmada kolaylık sağlar.

Anahtar Kelimeler: bilgisayarlı tomografi, direk grafi, distraksiyon, servikal vertebra, travma


Havva Kalkan, Ganime Dilek Emlik, Mesut Sivri. Interesting X-Ray and Computed Tomography Images of a Cervical Trauma Patient. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 100-102

Corresponding Author: Havva Kalkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale