Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 77-80 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.48995  

Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature

Ozgür Bostanci, Ufuk Oguz Idiz, Muharrem Battal, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanli
Sisli Etfal Training And Research Hospital, General Surgery, Istanbul, Turkey

An intrahepatic foreign body (FB) is rarely observed. In most cases, object passes from the gastrointestinal tract to the liver via migration. Uncomplicated intrahepatic FB can be followed without surgical intervention; however, complicated intrahepatic FB requires laparoscopy or laparotomy. Presently described is laparoscopic operation on 22-year-old female patient who had incidental sewing needle in the right liver lobe. As there were initially no complications, follow-up monitoring was recommended. However, the patient subsequently complained of stomach pain and developed fever. Laparoscopic exploration located sewing needle in the right liver lobe lateral to the gall bladder with end of needle protruding from the liver. Needle was removed with laparoscopic grasper. Review of the literature regarding 23 other intrahepatic sewing needle cases is also presented.

Keywords: Foreign body, liver, sewing needle.


Karaciğer içerisinde dikiş iğnesine ait olgu sunumu ve literatür derlemesi

Ozgür Bostanci, Ufuk Oguz Idiz, Muharrem Battal, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanli
Şişli Etfal Eğitim Ve Aratırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Istanbul, Türkiye

İntrahepatik yabanci cisimler nadir olarak gözlenir. Birçok olguda gastrointestinal kanaldan migrasyon ile karaciğere geçiş olmaktadır. Komplike olmayan intrahepatik yabanci cisimler cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmadan takip edilebilirler. Komplike olmuş intrahepatik yabanci cisimlerde ise laparotomi veya laparoskopi ile cerrahi müdahaleye gerek duyulabilmektedir. Bu olgu sunumunda karaciğerde insidental olarak dikiş iğnesi saptanmış 22 yaşındaki kadın olgu komplikasyonu olmadığı için takibe alındı. Takipleri sırasında karın ağrısı ve aralıklı ateş şikayetleri gelişti. Laparoskopik olarak eksplore edilen hastada karaciğer sağ lob lateralinde hemen safra kesesi komşuluğunda bir ucu karaciğerden dışarıda olduğu gözlenen dikiş iğnesi laparoskopik grasper ile çıkarıldı. Bu olgu sunumu ile birlikte literatürde bulunan 23 benzer olgu da irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Dikiş iğnesi, karaciğer, yabancı cisim.


Ozgür Bostanci, Ufuk Oguz Idiz, Muharrem Battal, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanli. Case of an intrahepatic sewing needle and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 77-80

Corresponding Author: Ufuk Oguz Idiz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale