Widespread mesenteric venous thrombosis and cirrhosis diagnosed with autopsy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 414-417 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.47037  

Widespread mesenteric venous thrombosis and cirrhosis diagnosed with autopsy

İlhami Kömür, Rifat Özgür Özdemirel, Bünyamin Başpınar, Bülent Şam, Ferah Anık Karayel
The Council Of Forensic Medicine

Mesenteric venous thrombosis is a rare disorder with a high mortality rate. Since patients remain asymptomatic, diagnosis of the disease is difficult. Diagnosis can be mainly made with either laparotomy or autopsy. Many factors are considered in the etiology of mesenteric venous thrombosis. Liver cirrhosis and chronic pyelonephritis, which we detected in the autopsy and histologic examination of our case, are considered as two of the factors. In our study, it was aimed to present a case with near-total intestinal necrosis caused by portal vein thrombosis which spread to the lineal vein, pancreatic vein and to the branches of superior mesenteric veins.

Keywords: Liver cirrhosis, mesenteric venous thrombosis; autopsy.


Otopsi ile tanısı konulan yaygın mezenter ven trombozu ve siroz

İlhami Kömür, Rifat Özgür Özdemirel, Bünyamin Başpınar, Bülent Şam, Ferah Anık Karayel
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Mezenter ven trombozu nadir görülen fakat mortalitesi yüksek olan bir hastalıktır. Klinik belirtilerinin semptomsuz olması nedeniyle tanı koymak güçtür. Tanı çoğunlukla laparotomi veya otopsi ile konur. Mezenter ven trombozu etiyolojisinde birçok faktör sayılmaktadır. Olgumuzda otopsi ve histopatolojik inceleme ile tespit ettiğimiz karaciğer sirozu ve kronik piyelonefrit bu nedenler arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada, V. lienalis, V. pankreatika ve süperior mezenterik ven dallarınına kadar uzanan portal ven trombozuna bağlı tama yakın ince bağırsak nekrozu gelişmiş olan olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer sirozu, mezenter ven trombozu; otopsi.


İlhami Kömür, Rifat Özgür Özdemirel, Bünyamin Başpınar, Bülent Şam, Ferah Anık Karayel. Widespread mesenteric venous thrombosis and cirrhosis diagnosed with autopsy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 414-417

Corresponding Author: İlhami Kömür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale