The Outcome of Becoming a Pediatric Burn Center in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 34-39 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.46417  

The Outcome of Becoming a Pediatric Burn Center in Turkey

Can İhsan Öztorun, Sabri Demir, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Emrah şenel
Ankara Pediatric Hematology, Oncology Education And Research Hospital Department Of Pediatric Surgery,

Introduction: Burns are one of the most important causes of traumatic death in children worldwide.

Aim: A pediatric burn center was established in our hospital in August 2009. The aim of this study was to compare the patient profiles and data before and after the burn treatment center was established.
Material and Method: Burn patients were admitted to the pediatric surgery department between January 2005 and August 2009 and there was no intensive care service in this department. Intensive care service has been provided since August 2009 with the burn center established at our hospital. The 316 cases that were followed-up at the pediatric surgery department in the first period were identified as Group I and the 442 cases that were admitted to the burn center in the second period were identified as Group II. The data of the groups were then compared.
Results: The mean age of the cases was 5.1 years in Group I and 7.7 years in Group II. The total mean body burn percentage was 16.12% in Group I and 17.54% in Group II. Although scalding burns were the most subtype in both groups, flame burns were 2.13 times, electrical burns 3.44 times, flame+inhalation burns 8.33 times, and burns with an over 40% total burn surface area 2.41 times more common in Group II than in Group I. The mortality rates were 0% in Group I and 2.26% in Group II.
Conclusion: Converting a normal department admitting burn patients in a burn unit format to an actual burn center means more severe cases will be admitted. This requires a patient and attentive process while the burn team struggles with the new patient profile on one hand and has to learn how to overcome with less personal trauma the loss of patients, a feeling it is unfamiliar with, on the other hand. This is also an actual training process for the entire burn team.

Keywords: pediatric burns, burn center, mortality


Türkiye’de Çocuk Yanık Merkezi Olmanın Sonuçları

Can İhsan Öztorun, Sabri Demir, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Emrah şenel
Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji,onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği,

Giriş: Yanık tüm dünyada çocuklarda travmaya bağlı ölümlerin en önemli nedenlerinden biridir.

Amaç: Hastanemizde çocuk yanık merkezi Ağustos 2009’da kuruldu. Bu çalışmanın amacı; yanık tedavi merkezi kurulmadan önceki ve kurulduktan sonraki hasta profillerini ve verileri karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ile Ağustos 2009 tarihleri arasında yanık hastaları Çocuk cerrahisi servisine kabul edilmekteydi ve bu serviste yoğun bakım hizmeti verilmiyordu. Ağustos 2009 tarihinden itibaren hastanemizde kurulan yanık merkezinde ise yoğun bakım hizmeti de verilmeye başlandı. İlk dönemde serviste takip edilen toplam 316 olgu Grup I, ikinci dönemde yanık merkezine kabul edilen toplam 442 olgu ise Grup II olarak tanımlandı ve bu iki grup arasındaki veriler karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup I de olguların yaş ortalaması 5.1 yıl; Grup II’ de 7.7 yıldır. Toplam vücut yanık yüzdesi ortalaması Grup I de %16.12, Grup II de %17.54 tür. Her iki grupta da en sık haşlanma yanıkları görülmekle birlikte Grup I ile karşılaştırıldığında Grup II’de alev yanıklarının 2.13 kat elektrik yanıklarının 3.44 kat ve alev + inhalasyon yanıklarının 8.33 kat ve toplam yanık yüzey alanının % 40’ın üzerinde olduğu olguların 2.41 kat daha fazla oranda görüldüğü tesbit edildi. Mortalite oranları Grup I de % 0, Grup II de ise %2.26 bulundu.
Sonuç: Yanık ünitesi formatında hasta kabul edilen bir servisten yanık merkezine dönüş; çok daha ağır olguların kabul edilmesini getirmektedir. Bu ise yanık ekibinin bir yandan bu yeni hasta profili ile mücadele ettiği diğer yandan daha önce hiç karşılaşmadığı hasta kayıplarını daha az travma ile atlatmayı öğrendiği yeni, sabır ve dikkat gerektiren bir süreci getirmektedir. Bu aynı zamanda tüm yanık ekibi için gerçek bir eğitim sürecidir.

Anahtar Kelimeler: çocuk yanıkları, yanık merkezi, mortalite


Can İhsan Öztorun, Sabri Demir, Müjdem Nur Azılı, Atilla Şenaylı, Ziya Livanelioğlu, Emrah şenel. The Outcome of Becoming a Pediatric Burn Center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 34-39

Corresponding Author: Can İhsan Öztorun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale