Fournier’s gangrene after anorectal surgery in infant: Two case reports [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 505-508 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.45675  

Fournier’s gangrene after anorectal surgery in infant: Two case reports

Murat Sütçü1, Güntulu Duran Şık2, Feryal Gün3, Ayper Somer1, Nuran Salman1
1Department Of Pediatric Infectious Diseases, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department Of Pediatric Intensive Care, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Necrotizing fasciitis is a life-threatening soft tissue infection characterized by progressive necrosis of the skin, subcutaneous tissues and fascia. Fournier’s gangrene (FG) is a serious and aggressive form of infective necrotizing fasciitis involving perineal region and genitalia. Presently described are 2 pediatric cases of FG with widespread necrosis of surrounding tissue following anorectal surgery, causing severe septic shock. Case 1: Six-month-old female patient with anal stenosis and duplication presented at emergency clinic with fever, somnolence, irritability, and feeding difficulty. Physical examination upon admission to Intensive Care Unit (ICU) with septic shock determined she had ecchymosis in anal region. At 12fth hour after admission, lesion had become necrotic and patient was started on broad-spectrum antibiotics after surgical debridement. Cultures were negative and patient had complete recovery 2 months after admission.
Case 2: Nine-month-old male patient was admitted to ICU for convulsions and sepsis eight hours after fistulectomy. Scrotal, gluteal, and perianal edema and ecchymosis were observed on physical examination. Perianal debridement and colostomy were performed, and patient was given broad-spectrum antibiotics after basic life support strategies for septic shock. Complete recovery was achieved after hyperbaric oxygen treatment for perianal lesion and patient was discharged from the hospital in third month after admission.
After anorectal surgery, every patient should be observed carefully for FG. Early debridement, proper antibiotics, and hyperbaric oxygen treatment can be life-saving.

Keywords: Anorectal surgery, Fournier’s gangrene, infant.


Süt çocuğunda anorektal cerrahi sonrası gelişen Fournier’s gangreni: İki olgu sunumu

Murat Sütçü1, Güntulu Duran Şık2, Feryal Gün3, Ayper Somer1, Nuran Salman1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı,i̇stanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Nekrotizan fasiit, deri, subkutan dokular ve fasyaların ilerleyici nekrozu ile karakterize, yaşamı tehdit eden bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Fournier gangreni (FG), perianal ve genital bölgenin tutulduğu nekrotizan fasitin ciddi ve agresif bir şeklidir. Burada anorektal cerrahi sonrası çevre dokuda yaygın nekroz gelişen ve septik şoka neden olan iki FG olgusu sunulmuştur. Olgu 1: Öyküsünde anal darlık ve duplikasyon yapılan altı aylık kız hasta ateş, uykuya meyil ve emmeme yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenesinde anal bölgede ekimoz olan hasta septik şok bulgularıyla Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YBÜ) alındı. Uygun antibiyotik tedavisi başlanan hastanın on iki saat içerisinde lezyonun nekrotik hale gelmesi üzerine acil cerrahi debridman uygulandı. Kan ve doku kültürleri negatif saptanan hastada başvurudan itibaren iki ay içerisinde tam iyileşme saptandı. Olgu 2: Dokuz aylık erkek hasta fistülotomiden sekiz saat sonra dirençli nöbet ve septik şok bulguları ile YBܒye yatırıldı. Fizik muayenesinde skrotal, gluteal ve perianal bölgede ödem ve ekimoz gözlendi. Septik şoktaki hastaya temel yaşam desteği verildikten sonra geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlandı ve perianal debridman yapılarak kolostomi açıldı. Tamamen düzelme hiperbarik oksijen tedavisi sonrası başvurunun üçüncü ayında sağlandı. Anoraktal cerrahi uygulanan her hasta FG açısından dikkatle izlenmelidir. Erken debridman, uygun antibiyotik tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi hayat kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anorektal cerrahi, Fournier’s gangreni, süt çocuğu.


Murat Sütçü, Güntulu Duran Şık, Feryal Gün, Ayper Somer, Nuran Salman. Fournier’s gangrene after anorectal surgery in infant: Two case reports. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 505-508

Corresponding Author: Murat Sütçü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale