Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45267 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.45267  

Management of enteroatmospheric fistula thanks to new isolation technique

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltas, Fazıl Sağlam, Burak Güney
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

We aimed to present our method called as new isolation technique with stopper (NITS) in the management of enteroatmospheric fistula (EAF) in an open abdomen (OA). The patient was a 71-year-old male patient with Hartmann colostomy and incisional hernia. A dual mesh was used for incisional hernia repair after colorectal anastomosis. The patient was urgently re-admitted to hospital on the postoperative thirtieth day due to EAF. NITS application was performed twice at different times. General anesthesia did not require for the applications, but sterile conditions in operation room were provided. A Penrose drain was sutured with 5/0 polydioxanone onto the mucosa of EAF orifice. A small pool that enteric content was not leaked out was created. The leak test was performed by spilling saline into this pool. The sponge with visceral organ protector around of the pool was adhered by adhesive sterile drape and one opening was performed on drape. Negative pressure therapy was launched with -75 mmHg in continuous form. EAF was isolated from the OA wound and sponge by the help of stopper performed with adaptable and obstacle ring paste. After these twice applications, EAF was converted to stoma. The anastomosis of small intestine was performed 45 days later. In our NITS system, control of EAF may be provided successfully besides prevention of loss of enteric fluid and electrolyte. Advantages of NITS: 1. Successful control in all types of EAF can possible with NITS. 2. The required material for NITS system can be found easily. 3. All types of EAF can be converted into stoma in a short time. Consequently, the therapy of EAF in Björck 4 OA patients may be carried out successfully with NITS method.

Keywords: Open abdomen, enteroatmospheric fistula, penrose drain, negative pressure therapy.


Yeni izolasyon tekniği ile enteroatmosferik fistülün yönetimi

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltas, Fazıl Sağlam, Burak Güney
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Açık karında enteroatmosferik fistül (EAF) yönetiminde tıkaçla yeni izolasyon tekniği olarak adlandırılan yöntemimizi sunmayı amaçladık. Hasta, Hartmann kolostomi ve insizyonel herni olan 71 yaşında bir erkek hastaydı. Kolorektal anastomoz sonrası insizyonel fıtık onarımı için dual meç kullanıldı. Hasta, acil olarak EAF nedeniyle postoperatif otuzuncu günde hastaneye tekrar başvurdu. Yeni izolasyon tekniği uygulaması iki kez farklı zamanlarda yapıldı. Genel anestezi gerekli değildi, ancak ameliyat odasında steril koşullar sağlandı. Bir penroz dren, 5/0 polidioksanon ile EAF mukozasına dikildi. Enterik içeriği sızdırmayan küçük bir havuz oluşturuldu. Sızıntı testi, bu havuza serum fizyolojik dökülerek yapıldı. Havuzun etrafındaki açık karın alanı organ koruyuculu süngerle ve steril dreple örtüldü. Örtü üzerinde bir açıklık yapıldı ve sürekli formda -75 mmHg ile negatif basınç tedavisi başlatıldı. EAF, açık karın yarasından ve süngerden, el ile şekil verilebilen ve sızdırmaz halka macunu ile yapılan tıkaç yardımıyla izole edildi. Bu iki uygulamadan sonra, EAF stomaya dönüştürüldü. İnce bağırsağın anastomozu 45 gün sonra yapıldı. Tıkaçla yeni izolasyon tekniği sistemimizde, enterik sıvı ve elektrolit kaybını önlemenin yanı sıra EAF'nin kontrolü de sağlanabilir. Tıkaçla yeni izolasyon tekniğinin üstünlükleri: 1. Her türlü EAF'de başarılı kontrol mümkün olabilir. 2. Sistemimiz için gerekli materyal kolayca bulunabilir. 3. Tüm EAF tipleri kısa sürede stomaya dönüştürülebilir. Sonuç olarak, Björck 4 açık karın hastalarında EAF tedavisi tıkaçla yeni izolasyon tekniğiyle başarılı şekilde gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Açık karın, enteroatmosferik fistül, penroz dren, negatif basınç tedavisi.
Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale