Does Being a Refugee Affect Prognosis In Patients Who Underwent Surgery Due To Peptic Ulcer Perforation? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44902 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.44902  

Does Being a Refugee Affect Prognosis In Patients Who Underwent Surgery Due To Peptic Ulcer Perforation?

Gamze Çitlak1, Mustafa Ertugrul Yurtteri1, Yiğit Soytaş1, SERCAN YUKSEL1, mürşit dincer2, Ekrem Ferlengez1
1University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul Turkey
2Fırat University, Department of General Surgery, Elazığ, Turkey

Objective: Although Turkey hosts the largest number of Syrian immigrants, the interpretation of their health problems seems to be inadequate and understudied. We aimed to investigate whether being a refugee is a prognostic factor or not for peptic ulcer perforation (PUP)
Methods: A retrospective study was designed in Turkish Citizen patients and the refugees to compare the prognosis who underwent surgery for PUP. After ethical committee approval, the data of 143 patients, constituting of 130 males and 13 females, who were operated for PUP was collected. Patients’ files, surgery notes and outpatient policlinic data were evaluated.
Results: 105 patients were Turkish Citizen while the remaining 38 patients were refugees. 8 (7,6%) Turkish and 1 (2,6%) refugee patient died, there was no statistical significance between two groups in regard to mortality (p: 0,445). Age, perforation diameter and localization, need of reoperation, nasogastric tube detention time, CRP, hematocrit, albumin, creatinine, BUN levels were found statistically significant for mortality.
Conclusion: Although being a refugee has been identified as a risk in the ethiopathogenesis of peptic ulcer disease, we found that being a refugee in Turkey is not a negative prognostic factor for PUP.

Keywords: Peptic ulcer perforation, refugee, mortality, morbidity


Peptik Ülser Perforasyonunun Cerrahi Tedavisinde Mülteci Olmak Prognozu Etkiler Mi? Retrospektif Klinik Çalışma

Gamze Çitlak1, Mustafa Ertugrul Yurtteri1, Yiğit Soytaş1, SERCAN YUKSEL1, mürşit dincer2, Ekrem Ferlengez1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Türkiye çok sayıda Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmasına rağmen, sağlık sorunlarının yorumlanması yetersiz ve anlaşılmamış gibi görünmektedir. Mülteci olmanın, peptik ülser perforasyonu (PUP) hastalığı için prognostik bir faktör olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve mülteci olan hastaların PUP açısından prognozlarını karşılaştırmak için retrospektif bir çalışma tasarlandı. PUP nedeniyle ameliyat edilen 130 erkek ve 13 kadından oluşan 143 hastanın 105’i Türk, geri kalan 38’i mülteci idi. Hastaların dosyaları, ameliyat notları ve poliklinik verileri değerlendirildi.
Bulgular: 8 (% 7,6) Türk ve 1 (% 2,6) mülteci hastada mortalite saptandı ve iki grup arasında mortalite açısından istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı (p: 0,445). Yaş, perforasyon çapı ve lokalizasyonu, reoperasyon ihtiyacı, nazogastrik dekompresyon süresi, CRP, hematokrit, albumin, kreatinin, BUN düzeyleri mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Bir mülteci olmak, peptik ülser hastalığının etiyopatogenezinde bir risk olarak tanımlanmış olmasına rağmen, Türkiye'de mülteci olmanın PUP için negatif bir prognostik faktör olmadığını tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Peptik Ülser Perforasyonu, Mülteci, Mortalite, Morbidite
Corresponding Author: Yiğit Soytaş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale