Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44014 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.44014  

Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury

Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğulları
Gulhane Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey

Heterotopic mesenteric and/or omental ossification is an uncommon bone-like lesion located inside the abdominal cavity. The etiology is unclear, but most of the patients with this rare disease had a history of a blunt or penetrating abdominal trauma or multiple surgical operations owing to surgical complications. It may be asymptomatic or may present with symptoms of a bowel obstruction or cause a serious complication such as bowel perforation. Due to its rarity, intra-abdominal ossification can sometimes be overlooked or misdiagnosed. However, the surgeon should be aware of this unusual condition, especially in patients with a previous surgical history. We present here a case of heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a 41-year-old man with multiple abdominal surgical operations because of a gunshot injury.

Keywords: Abdominal injuries, heterotopic ossification, mesentery, omentum


Ateşli silah yaralanması nedeniyle birden fazla abdominal cerrahi operasyon geçiren bir hastada rastlantısal olarak bulunan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon

Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğulları
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Heterotopik mezenterik ve / veya omental ossifikasyon, karın boşluğunda görülen kemik benzeri bir lezyondur. Bu nadir rastlanan klinik tablonun etiyolojisi belirsizdir, ancak bu hastaların çoğunda künt veya penetran abdominal travma veya cerrahi komplikasyonlar nedeniyle çoklu cerrahi girişim öyküsü vardır. İntraabdominal heterotopik ossifikasyon asemptomatik olabileceği gibi bağırsak tıkanıklığı semptomlarına veya barsak perforasyonu gibi ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Kemikleşme benzeri oluşumlar, nadir görülmesi nedeniyle, bazen gözden kaçabilmekte ya da yanlış teşhis edilerek intraabdominal malignite veya opak kaçağı ile karıştırılabilmektedir. Bu sebeple, cerrahlar, bu olağandışı tabloyu özellikle daha önceden geçirilmiş bir abdominal cerrahi öyküsü olan hastalarda akıllarında bulundurmalıdır. Bu yazıda, ateşli silah yaralanması nedeniyle çok sayıda abdominal cerrahi işlem geçiren 41 yaşında bir erkek hastada rastlantısal olarak karşılaşılan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Heterotopik ossifikasyon, karın yaralanmaları, mezenter, omentum
Corresponding Author: Süleyman Utku Çelik, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale