Neurological recovery after traumatic Cauda Equina syndrome due to glass fragments: An unusual case [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 82-84 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.40583  

Neurological recovery after traumatic Cauda Equina syndrome due to glass fragments: An unusual case

Mehmet Şenoglu, Ali Karadağ, Çağlar Türk, Füsun Demirçivi Özer
Department of Neurosurgery, Health Sciences University, Tepecik Research and Training Hospital, İzmir-Turkey

Penetrating spinal injuries with foreign bodies are exceedingly rare. To date, pathological problems due to glass fragments in the spinal canal have rarely been reported. In this report, the case presenting with a back laceration, leg pain, and leg weakness was found to have glass frag-ments in the spinal canal at the L2-L3 level by lumbar computed tomography and magnetic resonance imaging. After L2 total laminectomy and retrieval of the glass fragments, the dura was re-paired. The patient was discharged from the hospital after complete neurological recovery. In cases of spinal canal injuries due to foreign bodies, early operative decompression of the neural elements is the treatment of choice. Patients with Cauda Equina syndrome due to glass fragments have a good prognosis for functional recovery.

Keywords: Cauda Equina injury, cerebrospinal fluid leak, foreign body; operative; outcomes.


Cam parçacıkları nedeniyle oluşan travma kaynaklı Cauda Equina sendromunda tam nörolojik iyileşme: Olağandışı olgu

Mehmet Şenoglu, Ali Karadağ, Çağlar Türk, Füsun Demirçivi Özer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

Yabancı cisimlerle omurilik yaralanmaları oldukça nadirdir. Bununla beraber patolojik problemlere neden olan spinal kanalın içindeki cam parçacıkları çok nadir raporlanmıştır. Bu raporda, lomber manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi kullanılarak sırtta laserasyon, bacakta ağrı ve güç kaybı ile gelen ve L2-L3 seviyesinde cam parçacıkları mevcut hasta sunuldu. L2 total laminektomi ve cam parçacıklarının tamamen çıkartılması sonrası dura tamir edildi. Takiplerde tam nörolojik iyileşme saptanan hasta taburcu edildi. Bu cam fragmanlarıyla olan spinal yaralanmalarda nöral elemanların erken operatif dekompresyonu seçeneklerden biridir. Cam parçacıklarıyla ilişkili Cauda Equine sendromlu hasta, fonksiyonel olarak iyi bir prognoza kavuşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik sıvısı sızıntısı, Cauda Equina yaralanması; operatif; sonuçlar; yabancı cisim.


Mehmet Şenoglu, Ali Karadağ, Çağlar Türk, Füsun Demirçivi Özer. Neurological recovery after traumatic Cauda Equina syndrome due to glass fragments: An unusual case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 82-84

Corresponding Author: Mehmet Şenoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale