Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-40350 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.40350  

Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases

Hasan Özkan Gezer, Abdulkerım TEMIZ, Semire Serin Ezer, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Turkey

Background: Foreign body (FB) ingestion is frequently encountered in all departments that treat children. It causes significant anxiety for parents and physicians. The aim of this study was to determine the appropriate approach for FB ingestion in children.
Method: The records of 1000 children with a history of FB ingestion between the years 2005 and 2017 were reviewed retrospectively.
Results: Of 1000 children, 53.8% were male. The most common types of FBs were coins (35%). X-ray was negative in 49% of patients, and 86% of these patients received no intervention. Of the 504 (51%) X-ray-positive patients, the oesophagus (68%) was the most common location. Life-threatening complications were tracheo-oesophageal fistula (1), Meckel’s diverticulum perforation (1), and perforation due to rigid endoscopy (1).
Conclusion: We demonstrated that coins, which are the most commonly ingested FBs, have various types and sizes according to their countries of origin, and this affects spontaneous passage. We found that only 48% (quite low compared to the literature) of the coins passed spontaneously. In asymptomatic patients with a gastric button battery, we suggest a “watchful waiting” approach. The patients should be observed and managed at home. In our study, we found that 85% of button batteries that reached the stomach passed spontaneously.

Keywords: Foreign body, Ingestion, Battery, Coin


Çocuklarda yutulan yabancı cisimler: Gerçekten gastrointestinal sistemden kendiliğinden geçiyorlar mı? 1000 vaka ile tek merkezli deneyim

Hasan Özkan Gezer, Abdulkerım TEMIZ, Semire Serin Ezer, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Türkiye

Amaç: Yabancı cisim (YC) yutulması, çocukları tedavi eden tüm kliniklerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ebeveynler ve doktorlar için önemli kaygılara neden olmaktadır. Amacımız YC yutan çocuklarda en uygun yaklaşımı belirlemekti.
Metoda: 2005 - 2017 yılları arasında YC yutulması ile başvuran 1000 çocuğun kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: 1000 çocuğun % 53.8'i erkekti. En sık görülen YC tipi madeni paraydı (% 35). Hastaların % 49'unda direk grafide YC görülmedi ve bu hastaların % 86'sına herhangi bir müdahale yapılmadı. 504 (% 51) X-ray pozitif olan hastada, özofagus (% 68) en yaygın yerleşim yeriydi. Hayatı tehdit eden komplikasyonlar trakeoözofageal fistül (1), Meckel divertikül perforasyonu (1) ve rijit endoskopiye bağlı perforasyon (1) idi.
Sonuç: En fazla yutulan YC’ lerden olan madeni paranın şekil ve büyüklüklerinin ülkelere göre değiştiğini ortaya koyduk ve bunun da kendiliğinden geçiş sonuçlarımızı etkilediğini gördük. Madeni paranın kendiliğinden gastrointestinal sistemi terk etme oranını literatüre göre oldukça düşük, % 48 olarak bulduk. Düğme (saat) pili yutup midesine geçmiş, asemptomatik hastalarda ise, “acil endoskopik çıkarım” değil, “dikkatli/yakın takip” yaklaşımı öneriyoruz.Hastalar evde izlenmeli ve yönetilmelidir. Çalışmamızda, pilin mideye ulaşması durumunda, % 85'inin gastrointestinal sistemden kendiliğinden ve sorunsuzca geçtiğini belirledik.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, Yutma, Pil, Madeni Para
Corresponding Author: Hasan Özkan Gezer, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale