A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-39932 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.39932  

A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma

Mehmet Kubat
Alaaddin Keykubat University Alanya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

Intraabdominal vascular injuries due to blunt abdominal trauma are rare. It is very difficult to visualize superficial mesenteric vein (SMV) and portal vein injuries under emergency conditions. This case report; In a low-speed car accident, a patient with isolated SMV injury as a result of a blunt abdominal trauma caused by a collision with a steering wheel.
A 62-year-old male patient was admitted to the emergency department with minimal distention and diffuse tenderness in the abdomen. The presence of diffuse fluid in the abdomen and suspected liver injury were reported in ultasonography. Presence of fluid in perihepatic and perisplenic areas was detected in abdominal tomography. No solid organ injury was observed. Laparotomy revealed an injury in the small intestine mesentery. There was defect on SMV under splenic vein combination. End side vein anastomosis and primary repair were performed.
During 6 months follow-up; The patient did not have active complaints, and there was no pathology in the SMV and portal vein.
We think that the use of vascular repair techniques applied by experienced surgeons in hemodynamically stable superior mesenteric venous injuries is important in terms of continuity of anatomical and functional integrity.

Keywords: Superior Mesenteric Vein, injury, Blunt abdominal trauma


Nadir Bir Vaka: Künt Abdominal Yaralanma Sonucu Gelişen İzole Süperior Mezenterik Ven Yaralanması

Mehmet Kubat
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye

Künt batın travmalarına bağlı intraabdominal vasküler yaralanmalara ender rastlanmaktadır. Süperior mezenterik ven(SMV) ve portal ven yaralanmalarının acil şartlarda görüntülenmesi oldukça zordur. Bu vaka bildirimi; düşük hızlı araç içi trafik kazasında direksiyon simidine çarpma ile oluşan künt batın travması sonucu izole SMV yaralanması olan hasta ve tedavi yaklaşımımızı anlatmaktadır.
62 yaş erkek hasta acil servise girişini takiben yapılan muayenesinde batında minimal distansiyon ve yaygın hassasiyet olduğu görüldü. Ultrasonografisinde; batın içerisinde yaygın mayi varlığı ve şüpheli karaciğer yaralanması bildirildi. Abdominal tomografide; perihepatik ve perisplenik alanlarda sıvı varlığı saptandı. Solid organ yaralanmasının olmadığı görüldü. Laparatomide ince barsak mezenterinde yaralanma görüldü. SMV üzerinde splenik ven birleşimi altında defekti mevcuttu. Uç yan damar anastomozu ve primer onarım gerçekleştirildi.
6 ay süreyle yapılan takiplerinde; hastanın aktif şikâyeti olmadığı, yapılan tetkikler sonucunda SMV ve portal ven de patoloji olmadığı görüldü.
Hemodinamik açıdan stabil olan süperior mezenterik venöz yaralanmalarında tecrübeli cerrahlarca uygulanan vasküler onarım tekniklerinin kullanılmasının anatomik ve fonksiyonel bütünlüğün devamlılığı açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: süperior mezenterik ven, yaralanma, künt abdominal travma
Corresponding Author: Mehmet Kubat, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale