Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-39888 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.39888  

Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures

Hüseyin Fatih Sevinç1, Meric Cirpar2, Ibrahim Deniz Canbeyli2, Bülent Dağlar3, Birhan Oktas2, Serhat Durusoy4
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Nevşehir State Hospital, Nevşehir, Turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Medical Faculty Of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
3Department Of Orthopedics And Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Orthopedics And Traumatology, Medical Faculty Of Bozok University, Yozgat, Turkey

Background: We aimed to compare clinical and functional outcomes between patients treated with Dinamik hip screw (DHS) and Proksimal Femoral Nail-Antirotation (PFN-A) implants.
Methods: The study included 122 patients (66 men [54.1%] and 56 women [45.9%]) who underwent surgery with DHS and PFN-A for intertrochanteric femur fracture and had at least 12 months follow-up. Reduction assessment, femoral neck-shaft angle and tip-apex distance measurements were performed in early postoperative radiographs. On control visits at months 1, 3, 6 and 12, range of motion, thigh or hip pain, and Trendelenburg positivity were assessed in clinical examination and reduction assessment, femoral neck-shaft angle and tip-apex distance measurements were performed on radiographs after union. Patients were assessed by using Hip Harris Score after union.
Results: Regardless of implant type used, mean tip-apex distance measured at immediate postoperative period was 27.6 in patients with implant failure whereas 21.6 in those without, indicating significant difference. Again, mean femoral neck-shaft angle measured at immediate postoperative period was 123 degree in patients with implant failure whereas 130 degree in those without, indicating significant difference. It was found that femoral neck-shaft angle was <128 degree in all patients with implant failure whereas it was >128 degree in 94% of patients without implant failure at immediate postoperative period.
Conclusion: The findings that femur neck-shaft angle at immediate postoperative period was <128 degree in all patients with implant failure and that it was ≥128 degree in 94% of patients without implant failure emphasize the importance of anatomic restoration in femur neck-shaft angle during surgery. The finding that mean tip-apex distance was 27.6 mm in patients with implant failure and 21.6 mm in patients without implant failure indicates that the technique is as important as implant type selected for treatment success of implantation.

Keywords: intertrochanteric femur fractures, dynamic hip screw, proximal femoral nail anti-rotation, femoral neck-shaft angle, tip-apex distance


A1 ve A2 tipi femur intertrokanterik kırıklarında kayan kalça vidası ve proksimal femur çivisi-antirotasyon ile tespit sonrası hastaların fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

Hüseyin Fatih Sevinç1, Meric Cirpar2, Ibrahim Deniz Canbeyli2, Bülent Dağlar3, Birhan Oktas2, Serhat Durusoy4
1Nevşehir Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Nevşehir, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3Güven Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Amaç: Dinamik hip screw (DHS) ve Proksimal Femoral Nail-Antirotation (PFN-A) implantları ile tedavi edilen hastaların klinik ve fonksiyonel sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında femur intertrokanterik kırığı nedeniyle DHS ve PFN-A kullanılarak ameliyat edilen, en az 12 ay takibi olan 66’sı erkek, 56’sı kadın olan toplam 122 hasta dahil edildi. Hastaların erken postoperatif grafilerinde kırığın redüksiyonu değerlendirilmesi, boyun cisim açısı ve tip apeks mesafesi ölçümleri yapıldı. Postoperatif 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay yapılan takiplerinde kalça eklem hareket açıklığı, uyluk-kalça ağrısı, trendelenburg pozitifliği bakıldı ve takiplerdeki ve kaynama sonrası çekilen grafilerinde redüksiyon, fiksasyon kaybı, boyun cisim açısı ve tip apeks mesafesi ölçümleri yapıldı. Hastalar kaynama sonrası dönemde Kalça Harris Skoru ile değerlendirildi.
Bulgular: Kullanılan implanttan bağımsız olarak implant yetmezliği görülen grupta erken postoperatif ölçülen tip apeks mesafesi ortalaması 27,6 iken implant yetmezliği görülmeyen grupta 21,6 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Kullanılan implanttan bağımsız olarak implant yetmezliği görülen grupta erken postoperatif ölçülen boyun cisim açısı ortalaması 123 iken implant yetmezliği görülmeyen grupta 130 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. İmplant yetmezliği görülen hastaların tümünde erken postoperatif ölçülen boyun cisim açısının 128 derecenin altında olduğu saptandı. İmplant yetmezliği görülmeyen hastaların %94’ünün erken postoperatif ölçülen boyun cisim açısının 128 derecenin üstünde olduğu saptandı.
Sonuç: İmplant yetmezliği olan hastaların tümünde erken postoperatif boyun cisim açısının 128° altında olması ve implant yetmezliği görülmeyen hastaların %94’ünde erken postoperatif boyun cisim açısının 128° ve üzerinde olması cerrahi sırasında bu açının anatomik şekilde restore edilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. İmplant yetmezliği görülen grupta TAD’nin ortalama 27,5 mm ve implant yetmezliği görülmeyen grupta ortalama 21,7 olması, bu sistemlerin implantasyonunda tedavi başarısı açısından tekniğin en az seçilen implant türü kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: femur intertrokanterik kırık, dinamik hip screw, proximal femoral nail anti-rotation, femur boyun cisim açısı, tip apeks mesafesi
Corresponding Author: Hüseyin Fatih Sevinç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale