The role of colorectal stent placement in the management of acute malignant obstruction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 23-27 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.39596  

The role of colorectal stent placement in the management of acute malignant obstruction

Hakan Yanar1, Beyza Ozcinar1, Fatih Yanar1, Emre Sivrikoz1, Orhan Agcaoglu1, Nergiz Dagoglu2, Kayihan Gunay1, Recep Guloglu1, Cemalettin Ertekin1
1Department Of General Surgery, Istanbul School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Radiation Oncology, Istanbul School Of Medicine, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: In recent decades, the use of colorectal stents for palliation or as a bridge to surgery in acute malignant colorectal obstruction has increased. We aimed to evaluate the technical and clinical efficacy, safety and clinical outcomes of endoscopic stenting for the relief of acute colorectal obstruction secondary to cancer.
METHODS: From March 2006 to December 2012, among 100 patients with acute malignant colorectal obstruction, stenting procedures were performed on 42 patients for relief of obstruction. Uncovered self-expanding metal stents (SEMS) were placed endoscopically under fluoroscopic guidance in all patients. Using the patient database, a review was conducted to determine the effectiveness of the procedure and the short- and long-term complications.
RESULTS: Stent placement was technically successful in 39/42 (92.8%) and clinically successful in 38/42 (90.4%) patients. Sixteen patients later underwent an elective surgical resection, and in 26 patients with metastatic disease or comorbidity, stent placement was palliative. Complications occurred in 10 (23.8%) patients, and the most common was tenesmus (n=3). Migration, bleeding, and recto-sigmoid perforation occurred in two patients each. Stent obstruction due to fecal impaction was seen in one case.
CONCLUSION: Stent placement for colorectal obstruction is an effective and relatively safe procedure, with minor complications. It not only allows subsequent elective resection, but is also definitive for palliative treatment in patients with obstructive colorectal cancer.

Keywords: Colorectal cancer, obstruction; self-expanding metal stents; stent.


Akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında kolorektal stent uygulamasının rolü

Hakan Yanar1, Beyza Ozcinar1, Fatih Yanar1, Emre Sivrikoz1, Orhan Agcaoglu1, Nergiz Dagoglu2, Kayihan Gunay1, Recep Guloglu1, Cemalettin Ertekin1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Son yıllarda akut malign kalın bağırsak tıkanmalarında gerek palyasyon gerek cerrahi öncesi dekompresyon amaçlı kolorektal stentlerin kullanımı artış göstermektedir. Bu çalışmada, kansere bağlı akut kolorektal tıkanmalarda endoskopik stent uygulamasının teknik ve klinik açıdan etkinliği, güvenilirliği ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2006-Aralık 2012 tarihleri arasında acil cerrahi kliniğimizde akut malign kalın bağırsak tıkanması tanısıyla tedavi edilen 100 hastanın 42’sine stentleme uygulandı. Tüm hastalara kaplı olmayan genişleyen metal stentler endoskopik yöntemle fluoroskopi eşliğinde yerleştirildi. Hasta veritabanı kullanılarak yöntemin etkinliği ve komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Stentleme işlemi teknik açıdan 39/42 (%92.8), klinik açıdan 38/42 (%90.4) hastada başarıyla uygulandı. Bunlardan 16 hastaya elektif cerrahi rezeksiyon uygulandı, diğer 26 hastada metastatik tümör veya yandaş hastalıklar nedeniyle işlem palyatif olarak kabul edildi. On (%23.8) hastada komplikasyon gelişti, en sık tenesmus (n=3) izlendi. Stent migrasyonu, kanama ve rekto-sigmoid kolon perforasyonu ikişer hastada izlendi. Bir olguda gaita sıkışmasına bağlı stent tıkanması meydana geldi.
TARTIŞMA: Malignite kaynaklı akut kolorektal tıkanmalarda stentleme efektif ve göreceli olarak güvenli bir işlem olup, hafif dereceli komplikasyolara neden olur. Obstrüktif kolorektal kanser hastalarında elektif rezeksiyona olanak sağlamakta, ayrıca cerrahi tedaviye uygun olmayan olgularda palyasyon amaçlı kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, tıkanıklık; kendiliğinden genişleyen metal stent; stent.


Hakan Yanar, Beyza Ozcinar, Fatih Yanar, Emre Sivrikoz, Orhan Agcaoglu, Nergiz Dagoglu, Kayihan Gunay, Recep Guloglu, Cemalettin Ertekin. The role of colorectal stent placement in the management of acute malignant obstruction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 23-27

Corresponding Author: Hakan Yanar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale