Comparison of Ankaferd Blood Stoper and Silver Sulfadiazine use in burn wounds: Experimental study. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-38265 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.38265  

Comparison of Ankaferd Blood Stoper and Silver Sulfadiazine use in burn wounds: Experimental study.

Serden Ay1, Yasar Unlu2
1KTO Karatay University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Konya, Turkey
2Saglık Bilimler University, Pathology Clinic, Konya, Turkey

Objective: This study was designed to compare the effectiveness of topical Silver sulfadiazine (SSD) and Ankaferd Blood Stopper® (ABS) usage in experimental partial-thickness burns in rats.
Material and Methods: Twenty one male Wistar albino rats weighing 250-290 g (range: 270±19 g) were used in this study. A round brass probe which was specifically designed (3x3 cm diameter) was used to inducing the burns in rats. After the presence of partial-thickness burns were confirmed, the rats were divided into three groups: in Group 1 (Group ABS) Ankaferd Blood Stopper® pad; in Group 2 (Group SSD) Silver sulfadiazine (Silverdin®,Deva Holding A.Ş.); and in group 3 (Group Control) 1% isotonic saline solution- impregnated pad were used. The healing period was followed up clinically and histopathological. The day on which 50% and 80% of re-epithelization at first were detected for each rat was recorded as well.
Results: The mean time of 50% of re-epithelization and 80% of re-epithelization at first were as 10.8 days, 13.8 days and 16.8 days in the Group 1, 2 and 3, respectively (p<0,001); and 16.4 days, 19.7 days and 25.2 days, respectively (p<0,001). The mean inflammatory scores were also found to be better in ABS group compared to other groups (p<0.05).
Conclusion: Our study showed that ABS has better results for the healing of the burn wound when compared to SSD in experimental partial-thickness burns in rats.

Keywords: Ankaferd Blood Stoper, Silver Sulfadiazine, Burn, Experimental Study


Yanık yarası tedavisinde Ankaferd Blood Stoper ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma

Serden Ay1, Yasar Unlu2
1KTO Karatay Universitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya
2Sağlık Bilimler Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya

Amaç: Bu deneysel çalışma yanık yaralarında Ankaferd Blood Stoper ve gümüş sulfadiazinin etkinliğini karşılaştırmak üzere dizayn edilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma için Wistar albino cinsi 21 rat kullanıldı. Yanık oluşturmak için 3x3 cm çapında yuvarlak özel dizayn edilmiş pirinç prob kullanıldı. Yanık oluşturulduktan sonra, ratlar 3 gruba ayrıldı. Ankaferd blood stoper (Grup ABS) grup 1’de, Gümüş sülfadiazin (Grup SSD) grup 2’ de, izotonik emdirilmiş spançlarda (Grup kontrol) grup 3’ de kullanıldı. İyilişme dönemi klinik ve histoplatolojik olarak takip edildi. Yara ölçümleri yapıldı, %50 ve %80 reepitelizasyona ulaştığı günler her rat için belirlendi.
Bulgular: Ortalama %50 re-epitelizasyon zamanı sırasıyla ABS grubu için 10.8 gün, SSD grubu için 13.8 gün ve kontrol grubu için 16.8 gündü (p<0.001). Yine ortalama %80 re-epitelizasyon zamanı sırasıyla ABS grubu için 16.4 gün, SSD grubu için 19.7 gün ve kontrol grubu için 25.2 gündü (p<0.001). Ortalama inflamatuvar skora göre, ABS grubunda anlamlı bir fark mevcuttu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmamız ABS’nin yanık tedavisinde, SSD’ye oranla daha iyi sonuçları olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd Blood Stoper, Gümüş Sülfadiazin, Yanık, Deneysel Çalışma
Corresponding Author: Serden Ay, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale