An Easy, Safe and Effective Method for the Treatment of Intussusception: Ultrasound-Guided Hydrostatic Reduction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 127-131 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.37898  

An Easy, Safe and Effective Method for the Treatment of Intussusception: Ultrasound-Guided Hydrostatic Reduction

Fatma Esra Bahadır Ülger1, Aykut Ülger2, Ali Erdal Karakaya3, Fatih Tüten1, Ömer Katı3, Mustafa Çolak4
1Department Of Radiology, Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital Gynecology-obstetric And Pediatric Hospital Outbuilding, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Radiology, Kahramanmaraş Pazarcık State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Kahramanmaraş Necip Fazıl City Hospital Gynecology-obstetric And Pediatric Hospital Outbuilding, Kahramanmaraş, Turkey
4Department Of General Surgery, Kahramanmaraş Pazarcık State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

BACKGROUND: Intussusception is one of the important cause of intestinal obstruction in children.Hydrostatic reduction under ultrasound guidance is a popular treatment method of intussusception.We aimed to explain the demographic characteristics, treatment approaches in patients diagnosed with intussusception by ultrasound.
METHODS: Forty one patients diagnosed with intussusception by ultrasound between August 2011-May 2013 were retrospectively analyzed.Twenty-four of these patients which didn’t have any contraindication had ultrasound guided hydrostatic reduction as a treatment.
RESULTS: Twenty-four of the patients were male,17 of the patients were female where there was a 1.4: 1 ratio of male to female.The majority of the patients were between the ages of 6-24 months and 2-5 years.Mean age was 31,12±26,32(3-125) months.Patients were more frequently diagnosed in april and may.Seventeen patients which had clinical contraindication enrolled directly to surgery.In 20 of 24 patients who had ultrasound guided hydrostatic reduction, reduction was achieved.Three of them there was recurrence.In 2 of these patients successful reduction was achieved with second attempt.The remaining patient was enrolled to surgery.For these 24 patients hydrostatic reduction was performed for 26 times and in 22 of them success was achieved(84,6%).There was no procedure-related complications in patients.
CONCLUSİON: Ultrasound guided hydrostatic reduction with high success rates and having no radiation risk,should be the first choice for therapeutic approach in children diagnosed with intussusception.

Keywords: Ultrasound, Intussusception, Hydrostatic reduction


İnvajinasyonda Kolay, Güvenli ve Etkili Bir Tedavi Yöntemi: Ultrason Eşliğinde Hidrostatik Redüksiyon

Fatma Esra Bahadır Ülger1, Aykut Ülger2, Ali Erdal Karakaya3, Fatih Tüten1, Ömer Katı3, Mustafa Çolak4
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası, Radyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binası, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş
4Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş

AMAÇ: İnvajinasyon pediatrik yaş grubunda önemli bir intestinal obstruksiyon nedenidir. Ultrason eşliğinde hidrostatik redüksiyon invajinasyon tedavisinde popüler bir yöntemdir. Bu çalışmada ultrason ile invajinasyon tanısı konan hastaların demografik özellikleri, tedavi yaklaşımlarını paylaşmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Ağustos 2011-Mayıs 2013 tarihleri arasında ultrason ile invajinasyon tanısı konan 41 olgu retrospektif olarak incelendi. Bu vakalardan klinik kontrendikasyonu bulunmayan 24’üne ultrason eşliğinde hidrostatik redüksiyon ile tedavi uygulandı.
BULGULAR
Olguların 24’ü erkek, 17’si kız olup erkek kız oranı 1.4: 1 olarak bulundu. Olguların çoğunluğu 6-24 ay ve 2-5 yaş aralığında saptandı. Yaş ortalaması 31,12±26,32 (3-125) ay idi. Olgular en sık nisan ve mayıs aylarında saptandı. Klinik kontrendikasyonu bulunan 17 olgu doğrudan cerrahiye alındı. Ultrason eşliğinde hidrostatik redüksiyon yapılan 24 olgudan 20’sinde redüksiyon sağlandı. Bu olguların 3’ünde rekürrens saptandı. 3 olgudan 2 sine tekrar hidrostatik redüksiyon yapılıp başarı sağlandı. Diğer olgu cerrahiye alındı. Toplamda 24 olguya 26 kez hidrostatik redüksiyon denenmiş olup 22’sinde başarı sağlandı (%84.6). Olgularda işleme bağlı komplikasyon görülmedi.
SONUÇ
Ultrason eşliğinde hidrostatik redüksiyon, yüksek başarı oranları ve radyasyon riskinin bulunmaması nedeniyle invajinasyon tanısı alan çocuklara tedavi yaklaşımında ilk seçenek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, İnvajinasyon, Hidrostatik redüksiyon


Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Ali Erdal Karakaya, Fatih Tüten, Ömer Katı, Mustafa Çolak. An Easy, Safe and Effective Method for the Treatment of Intussusception: Ultrasound-Guided Hydrostatic Reduction. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 127-131

Corresponding Author: Fatma Esra Bahadır Ülger, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale