Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-36902 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.36902  

Compliance with PECARN head injury decision rules in children under two years old

Aydin Gerilmez, Arif Tarkan Calısaneller
University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Background: One of the most common complaints for presentation at the Emergency Department (ED) in childhood is minor head trauma. In recent years, clinical decision rules (CDRs) have been published to assist in determining the need for performing computed tomography (CT) in these patients. The aim of this study was to investigate the compliance with Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) rules in the decisions for CT examination in children aged below 2 years old with a minor head trauma in our center.
Methods: This retrospective, single-center study was conducted on a patient group aged below 2 years old, who presented at the ED within 24 hours of a trauma incident and were diagnosed as mild head trauma Glasgow Coma Scale score 14 and 15).
Results: A total of 262 patients were included in this study. Of these patients, 214 (81.7%) received CT examination and 48 (18.3%) patients did not received any CT examination. Non of these 48 patients showed clinically important traumatic brain injury (ci TBI). Among 214 patients who received CT examination, 89 (34%) patients meet the PECARN rules criteria and 125 (47.7%) patients did not meet PECARN rules criteria. Non of the patients who received CT examination and did not meet the PECARN rules criteria show ci TBI. Among 89 patients who recieved CT examination and also met the PECARN rules criteria, only 4 (1.5%) patients showed ci TBI. Acording to these results the rate of compliance with PECARN rules in our instutition ED was 52.3%.
Conclusion: In this study, which was conducted by including all the predictor values of the PECARN guidelines, the rate of compliance with PECARN rules was determined to be very low. Using these rules directly or with modification could establish a starting point for clinicians to reduce the rates of unnecessary CT scans. However, the effect of the clinician’s experience, parental expectations, medicolegal constraints and economic factors on desicion making process must not be forgotten.

Key words: PECARN, head injury, computed tomography, children

Keywords: PECARN, head injury, computed tomography, children


İki yaşından küçük çocuklarda PECARN kafa kravması klinik karar kurallarına uyum

Aydin Gerilmez, Arif Tarkan Calısaneller
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Çocukluk çağında acil servise başvuruların yaygın nedenlerinden biri çoğunluğu minör olan kafa travmalarıdır. Bu hastalarda BT (bilgisayarlı tomografi) çekim ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olması amacıyla son birkaç yılda bazı klinik karar kuralları yayınlanmıştır. Bu çalışmada iki yaşından küçük minör kafa travmalı çocuklarda BT çekim kararlarında PECARN kurallarına uyum araştırıldı.
Gereç ve yöntem: Bu retrospektif, tek merkezli çalışma iki yaşından küçük, travma oluşumunu takip eden ilk 24 saat içinde acil servise ilk başvurusunu yapan ve başvuru Glaskow Koma Skala skorları 14 ve 15 olan hafif kafa travmalı hasta grubunda yürütüldü.
Bulgular: Çalışmaya toplam 262 hasta dahil edildi. Bu hastaların 214' üne (%81,7) BT incelemesi yapıldığı, 48'ine (%18,3) yapılmadığı saptandı. BT taraması yapılmayan 48 hastanın hiçbirinde klinik olarak önemli travmatik beyin hasarı gelişmediği belirlendi. BT incelemesi yapılan 214 hastadan 89'unda (%34) BT çekim kararı verilirken PECARN kurallarına uyulduğu, 125 (%47,7) hastada bu kurallarına uyulmadığı saptandı. PECARN kriterlerini karşılamayan ve BT incelemesi yapılan hastaların hiçbirinde klinik olarak önemli travmatik beyin hasarı gelişmediği, PECARN kriterlerini karşılayan 89 hastanın sadece 4’ ünde (%1,5) klinik olarak önemli travmatik beyin hasarı geliştiği saptandı. Bu sonuçlara göre, kurumumuzda PECARN kurallarına uyum oranı %52,3 idi.
Sonuç: PECARN kılavuzunun tüm belirleyici kriterleri dahil edilerek yürütülen çalışmamızda PECARN kurallarına uyum oranının düşük olduğu saptanmıştır. Gereksiz BT çekim oranlarının düşürülmesi için klinisyenlerin bu kuralları direk veya modifiye ederek kullanması iyi bir başlangıç noktası oluşturabilir. Fakat klinisyen deneyimi, ebeveyn beklentisi, medikolegal çekinceler ve ekonomik faktörlerin bu karar üzerindeki etkisi unutulmamalıdır.
Anahtar kelimeler: PECARN, kafa travması, bilgisayarlı tomografi, çocuk

Anahtar Kelimeler: PECARN, kafa travması, bilgisayarlı tomografi, çocuk
Corresponding Author: Aydin Gerilmez, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale