Results of Acromioclavicular Joint Reconstruction Using a Novel Minimally Invasive Technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-36897 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.36897  

Results of Acromioclavicular Joint Reconstruction Using a Novel Minimally Invasive Technique

Gazi Huri1, Erdi Özdemir1, Nezih Ziroglu2, John Costouros3, Edward McFarland4
1Departmant of Orthopaedics and Traumatology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training & Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Departmant of Orthopaedic Surgery, Stanford University, CA, USA
4Departmant of Orthopaedics and Traumatology, Shoulder Division Johns Hopkins University, MD, USA

Objectives:
AC joint injury is a common disorder with a reported incidence of 3 to 4 cases per 100.000. A multitude of surgical techniques have been described for the treatment of AC joint injuries with no clear consensus regarding the optimal treatment. We hypothesized that we would obtain favorable clinical outcomes using a novel minimally-invasive polymer cerclage wire system compared to other reported techniques in the literature.
Methods:
All adult patients treated with subacute AC separations in our department between the dates of 2014-2017 were retrospectively reviewed clinically and radiographically. Clinical outcomes scores which were obtained preoperatively and postoperatively included ASES score, Constant score and the UCLA shoulder rating scale.
Results:
5 patients with type 5 AC separations were included in this study who underwent surgical treatment by the same orthopedic surgeon (G.H.) using the same minimally-invasive technique. Mean follow-up period was 22.4 months (range 18 to 29). Mean preoperative coracoclavicular (CC) distance was 19.7mm (range 16.4 to 24.5mm) on the surgical side and 9.48mm on the contralateral side. Mean early postoperative CC distance was 7.1mm (range 4.5 to 11.2mm). At the latest follow-up, the mean CC distance was 13.8mm (range 7.3 to 21.2mm). Mean preoperative Constant score was 48, UCLA shoulder rating score was 14.8 and ASES shoulder score was 49.26. Mean follow up Constant score was 91.6, UCLA shoulder rating score was 33.8 and ASES shoulder score was 93.75. No neurovascular complication was observed after procedure. There were no cases of clinical or radiographic failure or loss of fixation. No AC joint arthritis was observed at the latest follow-up.
Conclusion:
We present a novel minimally-invasive polymer cerclage wire technique which provides comparable results as other reported arthroscopic and open techniques for type 5 AC joint separations.

Keywords: shoulder, acromioclavicular, AC joint, injury, dislocation


Minimal İnvaziv Teknik ile Akromioklaviküler Eklem Rekonstrüksiyonunun Sonuçları

Gazi Huri1, Erdi Özdemir1, Nezih Ziroglu2, John Costouros3, Edward McFarland4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Istanbul, Türkiye
3Stanford Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı, Usa
4Johns Hopkins Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Departmanı, Omuz Bölümü, Usa

Amaç:
AC eklem hasarı, 100.000'inde 3 ile 4 sıklığında görülen bir yaralanmadır. AC eklem yaralanmalarının tedavisi için optimal tedavi konusunda net bir fikir birliği olmadığından çok sayıda cerrahi teknik tanımlanmıştır. Çalışmamızda literatürde bildirilen diğer tekniklerle karşılaştırıldığında, minimal-invaziv polimer serklaj tel sistemi ile olumlu klinik sonuçlar elde edeceğimizi hipotez edilmiştir.

Yöntem:
Bölümümüzde 2014-2017 tarihleri ​​arasında subakut AC yaralanması olan tüm yetişkin hastalar retrospektif olarak taranarak klinik ve radyografik olarak incelendi. Ameliyat öncesi ve sonrası klinik sonuçlar ASES skoru, Constant skoru ve UCLA omuz skoru ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular:
Çalışmaya aynı minimal-invaziv tekniği kullanarak aynı cerrah (G.H.) tarafından cerrahi tedavi uygulanmış tip 5 AC yaralanması olan 5 hasta dahil edildi. Ortalama takip süresi 22.4 aydı (18-29). Ameliyat öncesi ortalama korakoklavikular (CC) uzaklığı cerrahi tarafta 19.7mm (16.4-24.5mm), kontralateral tarafta 9.48mm idi. Ameliyat sonrası erken dönemde ortalama CC mesafesi 7.1 mm (4.5-11.2 mm) idi. Son takipte, ortalama CC mesafesi 13,8 mm (7,3 - 21,2 mm) idi. Ameliyat öncesi ortalama Constant skoru 48, UCLA omuz skoru 14.8, ASES omuz skoru 49.26 idi. Hastaların son takiplerinde ortalama Constant skoru 91.6, UCLA omuz skoru 33.8, ASES omuz skoru 93.75 idi. Cerrahi sonrası nörovasküler komplikasyon görülmedi. Klinik veya radyografik implant yetmezliği veya fiksasyon kaybı görülmedi. Son takipte hiçbir hastada AC eklem artriti görülmedi.

Sonuç:
Tip 5 AC eklem yaralanmaları için bildirilen diğer artroskopik ve açık teknikler ile karşılaştırılabilir sonuçlar sağlayan yeni bir minimal-invaziv polimer serklaj tel tekniği tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: omuz, akromiklavikular, AC eklemi, yaralanma, dislokasyon
Corresponding Author: Gazi Huri, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale