How important is susceptibility weighted imaging in mild traumatic brain injury? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-35485 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.35485  

How important is susceptibility weighted imaging in mild traumatic brain injury?

Tugba Eldes1, Fatma Beyazal Celiker1, Ozlem Bilir2, Gokhan ersunan2, Ozcan Yavasi2, Arzu Turan1, Ugur Toprak3
1Recep Tayyip Erdogan University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdogan University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Rize, Turkey
3Osmangazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Eskisehir, Turkey

Background: Mild traumatic brain injury (mTBI) is a public health problem that is recognized as a “silent epidemic” in its late stages due to undiagnosed axonal damage rated 13 and above on the Glasgow Coma Scale (GCS). Injury related microhemorrhages often cannot be detected on computed tomography (CT) scans and conventional magnetic resonance imaging (MRI). This study intends to investigate whether susceptibility weighted imaging is feasible in mTBI patients.
Methods: Fifty-eight patients with GCS scores of 14 and 15 and with symptoms of brief mental fogs, impairment of concentration, memory loss, headache, dizziness, or imbalance after brain injury were examined at the emergency service. A brain CT scan and MRI containing diffusion-weighted and susceptibility weighted imaging (SWI) sequences was performed on the patients whose symptoms did not seem to alleviate after the sixth hour. Thirteen patients were excluded because of advanced age, diabetes, a history of hypertension or its chronic sequelae, or acute cerebrovascular disease; 45 patients were included in the study.
Results: The patients’ CT results were normal, and no diffusion restrictions were observed. The SWI revealed microhemorrhages in seven patients (15.6%). Five of these patients had hyperintense areas in conventional sequences corresponding to the hemorrhages spotted in the SWI. In three of the five patients, these pockets of hemorrhages were greater in number and size in comparison with conventionals in the SWI sequence.
Conclusions: Susceptibility weighted imaging, which can be used to assess the presence and severity of microhemorrhages due to diffuse axonal injury, is recommended for determining the cause of symptoms in patients with mTBI, in order to continue targeted treatment and prevent complications that may develop.

Keywords: susceptibility weighted, mild traumatic brain injury, axonal injury, microhemorrhage


Hafif travmatik beyin hasarında duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ne kadar önemli?

Tugba Eldes1, Fatma Beyazal Celiker1, Ozlem Bilir2, Gokhan ersunan2, Ozcan Yavasi2, Arzu Turan1, Ugur Toprak3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Rize
3Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Amaç: Hafif travmatik beyin hasarı (mTBI), Glascow koma skalasi (GCS) 13 ve üzerinde olan, tanı alamayan aksonal hasar nedeniyle gec dönemde ‘sessiz epidemik’ olarak adlandırılan bir halk sağlığı sorunudur. Bilgisayarlı tomografi (CT) ve konvansiyonel manyetik rezonan görüntüleme ( MRI) ’de hasara bagli mikrohemorajiler cogunlukla görüntülenememektedir. Bu çalışmada MRI sekanslarından duyarlılık ağırlıklı görüntüleme (SWI)’nin mTBI olgularinda uygulanabilir olup olmadiginin arastirilmasi amaclanmistir
Gereç ve Yöntem: Beyin hasarı sonrası GCS'si 14 ve 15 olan, kısa süreli bilinç bulanıklığı, konsantrasyon zorluğu, hafıza kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik gibi semptomları bulunan 58 hasta acil serviste değerlendirildi. Altıncı saatten sonra semptomları gerilemeyen hastalara beyin BT ve difüzyon ağırlıklı ve SWI sekanslarini içeren MRI cekildi. On üç hasta, ileri yaş, diyabet, hipertansiyon öyküsü ve kronik sekel değişiklikler, akut serebrovasküler hastalık bulgusu bulunması nedeniyle dışlandı.
Bulgular: Olgularin CT bulgulari normaldi, difüzyon ağırlıklı seknaslarda diffüzyon kısıtlanması izlenmedi. 7 hastada (%15.6) SWI’da mikrohemoraji odakları saptandı. Bunlarının beşinde SWI’daki mikrohemoraji alanları konvansiyonel sekanlarda hiperdens odaklar olarak izlendi. Bu olguların üçünde ise mikrohemoraji odakları SWI sekansında T2A ve FLAIR’a göre sayı ve boyut açısından artış vardı.
Sonuç: Diffüz aksonal hasara bağlı mikrohemoraji varlığını ve ciddiyetini değerlendirebilen SWI, hafif beyin hasarı (mTBI)’lı hastalarda semptomların nedenini açıklamak, nedene yönelik tedavisini sürdürmek ve gelişebilecek komplikasyonları önlemek için tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: duyarlılık ağırlıklı, hafif travmatik beyin hasarı, aksonal hasar, mikrohemoraji
Corresponding Author: Tugba Eldes, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale