Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-32627 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.32627  

Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department

Sinem Avcı1, Başak Bayram2, Gonca İnanç3, Nurfer Gören2, Adile Öniz3, Murat Özgören3, Neşe Çolak Oray2
1Ankara Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine,izmir, Turkey
3Dokuz Eylul University Faculty Of Medicine, Department Of Biophysics, İzmir, Turkey

Objective: This study aimed to determine the compliance between electroencephalogram monitoring (Bispectral Index, BIS) and Ramsay Sedation Scale (RSS) to measure the depth of sedation in patients who underwent procedural sedation and analgesia (PSA) in an emergency department. It also aimed to determine the usefulness of this compliance for an early diagnosis of complications.
Materials and Methods: A total of 54 consecutive patients during PSA in the emergency department were included in study. The BIS and RSS scores at regular intervals and also all complications and interventions of these patients were evaluated. The compliance between the BIS and RSS score was evaluated. The BIS scores of cases with complication and without complication were compared.
Results: The BIS and RSS scores exhibited a high correlation was detected between the average BIS and RSS scores at each time interval (r = -0.989, P < 0.001). The BIS scores of the complicated and uncomplicated cases were different at15 min after the procedure (P = 0.019). The cases were divided into two groups according to the BIS scores <70 and ≥70; complication rates were higher in the BIS score <70 group during the procedure (P = 0.037).
Conclusions: In our study a high correlation was detected between BIS monitoring and RSS scores. BIS monitoring for PSA can be used as a full-time, objective, and an alternative technique for person-dependent clinical scales and also as an indicator for early diagnosis of complications.

Keywords: Bispectral index, emergency department, procedural sedation and analgesia, Ramsay Sedation Scale


Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini ölçmede EEG monitörizasyonu (Bispectral IndexTM) ile Ramsey Sedasyon Skalası’nın uyumluluğunun değerlendirilmesi

Sinem Avcı1, Başak Bayram2, Gonca İnanç3, Nurfer Gören2, Adile Öniz3, Murat Özgören3, Neşe Çolak Oray2
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Biim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Ana Bilim Dalı, İzmir

Giriş: Çalışmamızda girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini takip etmede EEG monitörizasyonu (Bispectral Index™, BIS) ile ‘Ramsey Sedasyon Skalası’nın (RSS) uyumluluğunu ve gelişebilecek komplikasyonları tanımada kullanılabilirliğini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda olguların belirli aralıklarla BIS ve RSS değerleri, gelişen komplikasyonlar ve yapılan müdahaleler değerlendirildi. BIS ve RSS değerlerinin uyumluluğu değerlendirildi. Komplikasyon görülen, görülmeyen olguların BIS değerleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Tüm zaman dilimlerindeki BIS ve RSS değerlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında aralarında yüksek derecede korelasyon saptandı (r: -0.989, p<0.001). Komplikasyon görülen olgularda 15. dk'daki BIS değerleri arasında istatistiksel anlamlı bir fark vardı (p: 0.018). Olgular BIS değeri <70 ve ≥70 olarak iki gruba ayrıldı. BIS <70 olan grupta daha fazla komplikasyon görüldü (p: 0.037).
Sonuç: Çalışmamızda RSS ve BIS monitörizasyonu aralarında yüksek derecede korelasyon saptandı. BIS monitörizasyonu, GSA takibinde rutin ve kişi bağımlı klinik skalalara alternatif, objektif bir monitörizasyon yöntemi olarak güvenle kullanılabilir ve komplikasyonları erken tanımada öncül bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ramsey sedasyon skalası, Bispectral indeks, girişimsel sedasyon analjezi, acil servis
Corresponding Author: Sinem Avcı, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale