How safe is the semi-sterile technique in the percutaneous pinning of supracondylar humerus fractures? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 477-482 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.31614  

How safe is the semi-sterile technique in the percutaneous pinning of supracondylar humerus fractures?

Ali Turgut, Burak Önvural, Cemal Kazımoğlu, Tayfun Bacaksız, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
Tepecik Training nad Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir

BACKGROUND: The purpose of the present study was to evaluate safety and efficiency of the semi-sterile technique used in recent years in treatment of pediatric supracondylar humeral fractures (SHF).
METHODS: Total of 712 patients who were treated for SHF via closed reduction and percutaneous fixation with semi-sterile technique were enrolled in present study. Patients were evaluated for postoperative infection and other complications. Clinical and radiological assessments were also made.
RESULTS: It was found that there were 52 (7.3%) pin tract infections, which responded to oral antibiotic administration and pin care without need for early pin removal (before 3 weeks). There were no deep infections. Loss of reduction was observed in 82 patients (11.5%). There were 59 iatrogenic nerve injuries (8.3%), of which 52 (7.3%) were ulnar palsy. Clinically apparent cubitus varus was observed in 29 (4.1%) patients.
CONCLUSION: Though semi-sterile technique is an effective treatment in closed percutaneous pinning of SHF, increased pin tract infection risk is a matter of concern.

Keywords: Pin tract infection, semi-sterile technique, supracondylar humerus fracture.


Suprakondiler humerus kırıklarının perkütan tellenmesinde kısmi steril teknik ne kadar güvenlidir?

Ali Turgut, Burak Önvural, Cemal Kazımoğlu, Tayfun Bacaksız, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Kısmi steril teknik, çocuk suprakondiler humerus kırıklarının tedavisinde son yıllarda kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı bu tekniğin suprakondiler humerus kırıklarının tedavisindeki güvenilirlik ve etkinliğinin araştırılmasıdır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmaya, kısmi steril teknik kullanılarak kapalı redüksiyon ve fiksasyon uygulanan 712 hasta dahil edildi. Hastalar ameliyat sonrası oluşabilecek olan enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Klinik ve radyolojik değerlendirmeler yapıldı.
BULGULAR: Elli iki hastada (%7.22), ağızdan antibiyotik tedavisi ve tel dibi bakımına cevap veren erken tel çekilmesini (üç hafta öncesi) gerektirmeyen çivi yolu enfeksiyonu izlendi. Derin enfeksiyon ile karşılaşılmadı. Redüksiyon kaybı ile 82 hastada (%11.5) karşılaşıldı. Elli iki tanesi (%7.3) ulnar sinir olmak üzere toplam 59 (%8.3) iyatrojenik sinir yaralanması oluştu. Yirmi dokuz (%4.1) hastada klinik olarak belirgin kubitus varus deformitesi vardı.
TARTIŞMA: Kısmi steril teknik suprakondiler humerus kırıklarının tedavisinde etkiliymiş gibi görünmekteyse de artmış tel dibi enfeksiyon oranları kaygı vericidir.

Anahtar Kelimeler: Kısmi steril teknik, suprakondiler humerus kırıkları, tel dibi enfeksiyonu.


Ali Turgut, Burak Önvural, Cemal Kazımoğlu, Tayfun Bacaksız, Önder Kalenderer, Haluk Ağuş. How safe is the semi-sterile technique in the percutaneous pinning of supracondylar humerus fractures?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 477-482

Corresponding Author: Ali Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale