Effects of alpha-tocopherol on acute pancreatitis in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 1-6 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.30413  

Effects of alpha-tocopherol on acute pancreatitis in rats

Halit Özgül1, Cihad Tatar1, Bahri Özer1, Hüsnü Aydın1, Soner Sarı2, Songül Peltek Özer3
1Department of General Surgery, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Biochemistry, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Pathology, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute pancreatitis is a disease with high morbidity and mortality, despite all the advances in technology. The overall mortality rate of acute pancreatitis is 10%, whereas the mortality rate in infected necrotizing pancreatitis is approximately 35%. In this study, we aimed to establish acute pancreatitis in rats in order to try out the alpha-tocopherol treatment protocol and to reveal the results biochemically and histopathologically.
METHODS: Twenty-four male male Sprague–Dawley rats weighing between 300 and 350 g were used in the study. In Group 1, 80 µg/kg of normal saline was subcutaneously injected into eight rats; in Group 2, 80 µg/kg of cerulein was subcutaneously injected into eight rats; and in Group 3, 80 µg/kg of cerulein was subcutaneously injected into eight rats. In addition, 30 mg/kg of alpha-tocopherol was intraperitoneally injected into eight rats.
RESULTS: The mean Schoenberg score, serum amylase, and lipase and Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) levels were statistically significantly higher in Group 2 than in Group 1. The mean Schoenberg score and serum amylase and lipase levels were statistically significantly lower in Group 3 than in Group 2.
CONCLUSION: In this experimental study rat model of cerulein-induced acute pancreatitis, 30 mg/kg of alpha-tocopherol was injected intraperitoneally to examine its effect on pancreatitis. The improvement was observed in the histopathological examination of pancreatic tissues. We think that alpha-tocopherol may have a therapeutic effect on pancreatic tissue.

Keywords: Alpha-tocopherol, pancreatitis; rat.


Sıçanlarda alfa tokoferolün akut pankreatit üzerine etkileri

Halit Özgül1, Cihad Tatar1, Bahri Özer1, Hüsnü Aydın1, Soner Sarı2, Songül Peltek Özer3
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut pankreatit, teknolojideki tüm gelişmelere rağmen morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Akut pankreatitte mortalite oranı tüm hastalar için %10 iken, bu oran enfekte olmuş nekrotizan pankreatitli hastalarda yaklaşık olarak %35’tir. Biz, bu çalışmada öncelikle sıçanlarda akut pankreatit oluşturmayı, alfa tokoferol tedavi protokolünü denemeyi ve sonuçları biyokimyasal ve histopatolojik olarak ortaya koymayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 24 adet erkek sıçan kullanıldı. Grup 1: Kontrol grubu olarak sekiz sıçana birer saatlik arayla altı kez toplam 80 mikrogram/kg (cerulein ile eş hacimli) serum fizyolojik subkutan enjekte edildi. Grup 2: Sekiz sıçana birer saat ara ile altı kez toplam 80 ug/kg cerulein subkutan enjekte edildi. Grup 3: Sekiz sıçana birer saat ara ile toplam 80 mikrogram/kg cerulein ve birer saat arayla iki kez 30 mg/kg alfa-tokoferol intraperitoneal enjekte edildi.
BULGULAR: Ortalama Schoenberg skoru, serum amilaz, lipaz ve NGAL seviyeleri Grup 2’de Grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüsekti. Ortalama Schoenberg skoru, serum amilaz ve lipaz seviyeleri Grup 3’de Grup 2’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü.
TARTIŞMA: Cerulein ile oluşturulan pankreatit modelinde pankreatitin üzerine olan etkisini incelemek amacıyla 30 mg/kg alfa-tokoferol intraperitoneal olarak uygulandı. Alfa-tokoferolün pankres dokusu üzerine tedavi edici etkisi olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alfa tokoferol, pankreatit; sıçan.


Halit Özgül, Cihad Tatar, Bahri Özer, Hüsnü Aydın, Soner Sarı, Songül Peltek Özer. Effects of alpha-tocopherol on acute pancreatitis in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 1-6

Corresponding Author: Cihad Tatar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale