The effects of alpha tocopherol on acute pancreatitis in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-30413 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.30413  

The effects of alpha tocopherol on acute pancreatitis in rats

Halit Ozgul1, Cihad Tatar1, Bahri Ozer1, Husnu Aydin1, Soner Sari2, Songul Peltek Ozer3
1Haseki Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Haseki Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry, Istanbul, Turkey
3Haseki Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul, Turkey.

Introduction: Acute pancreatitis is a disease with high morbidity and mortality despite all the advances in technology. The overall mortality rate of acute pancreatitis is 10%, whereasthe mortality rate in infected necrotizing pancreatitis is approximately 35%. In this study, we aimed to establish acute pancreatitis in rats, to try out the alpha-tocopherol treatment protocol, and to reveal the results biochemically and histopathologically.
Methods: Twenty four male Male Sprague-Dawley rats weighing between 300 and 350 g were used in the study. Group 1: 80 µg/kg of normal saline was subcutaneously injected into 8 rats. Group 2: 80 µg/kg of ceruleinwas subcutaneously injected into 8 rats. Group 3: 80 µg/kg of cerulein was subcutaneouslyinjected into 8 rats. In addition, 30 mg/kg of alpha-tocopherol was intraperitoneally injected into 8 rats.
Results: The mean Schoenberg score, serum amylase, lipase and NGAL levels were statistically significantly higher in Group 2 than in Group 1. The mean Schoenberg score, serum amylase and lipase levels were statistically significantly lowerin Group 3 than in Group 2.
Conclusion: In this experimental study rat model of cerulein-induced acute pancreatitis, 30 mg/kg of alpha-tocopherol was intraperitoneally injected to examine its effect on pancreatitis. The improvement was observed in the histopathological examination of pancreatic tissues. We think that alpha-tocopherol may have a therapeutic effect on pancreatic tissue.

Keywords: alpha-tocopherol, pancreatitis, rat


Ratlarda alfa tokoferolün akut pankreatit üzerine etkileri

Halit Ozgul1, Cihad Tatar1, Bahri Ozer1, Husnu Aydin1, Soner Sari2, Songul Peltek Ozer3
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul
3Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İstanbul

Amaç: Akut pankreatit, teknolojideki tüm gelişmelere rağmen morbiditesi ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Akut pankreatitte mortalite oranı tüm hastalar için %10 iken, bu oran enfekte olmuş nekrotizan pankreatitli hastalarda yaklaşık olarak %35’tir. Biz, bu çalışmada öncelikle ratlarda akut pankreatit oluşturmayı, alfa tokoferol tedavi protokolünü denemeyi ve sonuçları biyokimyasal ve histopatolojik olarak ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 adet erkek rat kullanıldı. Grup 1: Kontrol grubu olarak 8 rata birer saatlik arayla altı kez toplam 80 mikrogram/kg (cerulein ile eş hacimli ) serum fizyolojik subkutan enjekte edildi. Grup 2: 8 rata birer saat ara ile altı kez toplam 80ug/kg cerulein subkutan enjekte edildi. Grup 3: 8 rata birer saat ara ile toplam 80 mikrogram/kg cerulein ve birer saat arayla iki kez 30 mg/kg alfa-tokoferol intraperitoneal enjekte edildi.
Bulgular: Ortalama Schoenberg skoru, serum amilaz, lipaz ve NGAL seviyeleri Grup 2'de Grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüsekti. Ortalama Schoenberg skoru, serum amilaz ve lipaz seviyeleri Grup 3'de Grup 2'e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü.
Sonuç: . Cerulein ile oluşturulan pankreatit modelinde pankreatitin üzerine olan etkisini incelemek amacıyla 30 mg/kg alfa-tokoferol intraperitoneal olarak uygulandı. Alfa-tokoferolün pankres dokusu üzerine tedavi edici etkisi olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: alfa tokoferol, pankreatit, rat
Corresponding Author: Cihad Tatar, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale