A Rarely Encountered Case: A Neuroendocrine Tumor in Strangulated Littre’s Hernia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-30378 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.30378  

A Rarely Encountered Case: A Neuroendocrine Tumor in Strangulated Littre’s Hernia

Ahmet Erdoğan1, Akin Bostanoglu2
1Kahramanmaraş Elbistan State Hospital, Department of General Surgery, Kahramanmaraş
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ankara

Littre’s hernia is a rare condition that involves Meckel’s diverticulum in the hernia sac. Meckel’s diverticulum is the true diverticulum of the small intestine. Neuroendocrine tumors can develop in it; however, there is a limited number of reported cases. We present a case of neuroendocrine tumor in strangulated Littre’s hernia, which we didnot encounter in a review of the literature. A 71-year-old male patient presented to our outpatient clinic with complaints of left groin pain and swelling in the groin. Acute abdomen findings were also present in the abdominal examination of the patient. The patient was operated on immediately and it was observed during the operation that the herniated Meckel’s diverticulum was perforated. Segmental small intestine resection was performed. The pathology results of the patient revealed a well-differentiated neuroendocrine tumor with mucosal and submucosal localization in Meckel’s diverticulum. We believe that if Meckel’s diverticulum is found in the hernia sac in incarcerated hernias, it must be completely resected as a neuroendocrine tumor may develop, even if only rarely.

Keywords: Littre’s hernia, Meckel’s diverticulum, neuroendocrine tumor,


Nadir Görülen Bir Olgu: Strangüle Littre Hernisi İçerisinde Nöroendokrin Tümör

Ahmet Erdoğan1, Akin Bostanoglu2
1Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Littre hernisi; fıtık kesesi içerisinde, Meckel divertikülünün olduğu nadir bir durumdur. Meckel divertikülü ise ince barsağın gerçek divertikülüdür. İçerisinde nöronendokrin tümör gelişebilir, ancak bildirilen vaka sayısı azdır. Biz de, literatür taramasında hiç rastlamadığımız, strangüle Littre hernisi içerisinde nöroendokrin tümörün olduğu bir vaka sunduk. 71 yaşında erkek hasta, sol kasık ağrısı ve kasıkta şişlik şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Aynı zamanda hastanın karın muyanesinde akut karın bulguları mevcuttu. Hasta acil opere edildi, operasyonda herniye olmuş Meckel divertikülünün perfore olduğu izlendi. Segmenter ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Hastanın patoloji sonucunda; ince barsaktaki Meckel divertikülü içerisinde mukoza ve submukoza yerleşimli iyi diferansiye nöroendokrin tümör izlendi. İnkarsere hernilerde, herni kesesi içerisinde meckel düvertikülü saptanırsa, çok nadir de olsa nöroendokrin tümör görülebileceğinden tamamen rezeke edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Littre hernisi, Meckel divertikülü, nöroendokrin tümör




Corresponding Author: Ahmet Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale