The effect of clinical, laboratory and radiologic results on treatment decision and surgical results in patients admitted to the emergency department with blunt abdominal trauma due to traffic accident [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 256-260 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.29559  

The effect of clinical, laboratory and radiologic results on treatment decision and surgical results in patients admitted to the emergency department with blunt abdominal trauma due to traffic accident

İdil Güneş Tatar1, Kerim Bora Yılmaz2, Onur Ergun1, Şener Balas2, Melih Akıncı2, Rıza Deryol2, Gaye Ebru Şeker2, Hakan Kulaçoğlu2, Baki Hekimoğlu1
1Dıskapi Training and Research Hopital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
2Dıskapi Training and Research Hopital, Department of General Surgery, Ankara, Turkey

BACKGROUND: The purpose of this study was to evaluate the effect of clinical, laboratory and radiological results on treatment decision and surgical results in patients with blunt abdominal trauma, who were admitted to the emergency department due to traffic accident.
METHODS: Two hundred and twenty-two patients with blunt abdominal trauma were included into this retrospective study. Pearson chi square, Mann-Whitney U test and logistic regression methods were used for statistical analysis.
RESULTS: All patients were analyzed by complete blood count and biochemistry and abdominal sonography. Eighty-two patients were also evaluated by CT. Twenty-three patients underwent surgery. Positive findings on physical examination, sonography and CT, increased white blood cell count and liver function tests, decreased hemoglobin were associated with the need for surgery.
DISCUSSION: For the surgical evaluation of patients with blunt abdominal trauma, a reliable physical examination is not possible when the patients have concomitant injuries causing disturbing pain, or when the patients are unconscious. Laboratory tests should be interpreted with the clinical and radiologic analysis. Radiologic procedures play an important role in the management of patients with blunt abdominal trauma, especially for intubated patients.

Keywords: Computed tomography, blunt trauma; laboratory tests; physical examination; ultrasonography


Acil servise trafik kazasına bağlı künt abdominal travma ile başvuran hastalarda klinik değerlendirme, laboratuvar parametreleri ve radyolojik sonuçların tedavi kararına ve cerrahi sonuçlarına etkisi

İdil Güneş Tatar1, Kerim Bora Yılmaz2, Onur Ergun1, Şener Balas2, Melih Akıncı2, Rıza Deryol2, Gaye Ebru Şeker2, Hakan Kulaçoğlu2, Baki Hekimoğlu1
1Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi,genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Acil servise trafik kazasına bağlı künt karın travması ile başvuran hastalarda klinik değerlendirme, laboratuvar parametreleri ve radyolojik sonuçların tedavi kararına ve cerrahi sonuçlarına etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük çalışmaya künt karın travması geçirmiş 222 hasta alındı. Pearson ki kare, Mann-Whitney U ve lojistik regresyon testleri istatistiksel analiz için kullanıldı.
BULGULAR: Tüm hastalar tam kan, biyokimya analizi, karın ultrasonografisi ile değerlendirildi. Seksen iki hasta ayrıca karın bilgisayarlı tomografisi ile incelendi. Yirmi üç hasta ameliyat edildi. Fiziksel inceleme, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide pozitif bulgular, beyaz küre sayısında ve karaciğer fonksiyon testlerinde artış, hemoglobinde düşüş cerrahi girişim ihtiyacında artış ile ilişkiliydi (p<0.05). Cerrahi girişime ihtiyaç riskini pozitif fiziksel inceleme bulguları 3.5 kat, karaciğer fonksiyon testlerinde artış 3.8 kat ve pozitif ultrasonografik bulgular 3.5 kat artırmaktaydı.
SONUÇ: Künt karın travmalı hastaların cerrahi girişim açısından değerlendirilmesinde rahatsız edici ağrıya yol açan ek yaralanmaları olan ya da şuuru kapalı hastalarda güvenilir bir fizik muayene sağlanması mümkün olmamaktadır. Laboratuvar testlerinin fiziksel inceleme ve radyolojik incelemeler ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Radyolojik yöntemler ise künt karın travmalı hastalara yaklaşımda özellikle entübe ve yeterli fiziksel inceleme yapılamayan hastalarda karar vermede önemli bir role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, fizik muayene; künt travma; laboratuvar testleri; ultrasonografi.


İdil Güneş Tatar, Kerim Bora Yılmaz, Onur Ergun, Şener Balas, Melih Akıncı, Rıza Deryol, Gaye Ebru Şeker, Hakan Kulaçoğlu, Baki Hekimoğlu. The effect of clinical, laboratory and radiologic results on treatment decision and surgical results in patients admitted to the emergency department with blunt abdominal trauma due to traffic accident. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 256-260

Corresponding Author: İdil Güneş Tatar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale