Contribution of the Appendix Sphericity Index ın Predicting Perforated Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-29266 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.29266  

Contribution of the Appendix Sphericity Index ın Predicting Perforated Acute Appendicitis

Mehmet Şirik, İbrahim İnan
Adiyaman University Medical Faculty, Training and Research Hospital, Department of Radiology, Adiyaman, Turkey

BACKGROUND: The purpose of the study was to investigate the diagnostic value of the appendiceal sphericity index(SI) and appendix diameters in cases of perforated and non-perforated acute appendicitis.
METHODS: Eighty-one patients who underwent computed tomography(CT) in our clinic between January 2015 and August 2017. According to their histopathological findings, the patients were divided into two groups: perforated and non-perforated appendicitis. The patients’ CT images were reevaluated in terms of perforation, and the SI was calculated. SI and other CT findings was statistically analyzed between the two groups.
RESULTS: The perforated and non-perforated appendicitis groups consisted of 20 and 61 patients, respectively. For wall defect, abscess, extraluminal air, free fluid, and appendicolith, the sensitivity values were between 15-55%, and the specificity values were between 70.5-100%. Sensitivity and specificity for the SI were calculated 85% and 90% respectively, for the long axis of appendix 85.2% and 73.8% respectively(p<0.001).
CONCLUSION: Although there are many findings with high specificity in the diagnosis of perforation, their sensitivity is very low when evaluated separately. We consider that the measurement of long axis length with high sensitivity and the evaluation of sphericity index with high specificity and sensitivity will contribute significantly to the diagnosis of perforation.

Keywords: Acute appendicitis, sphericity index, perforated appendix


Akut Apandisitte Apendiks Sferisite İndeksinin Perforasyon Tahmininde Tanıya Katkısı

Mehmet Şirik, İbrahim İnan
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

AMAÇ: Çalışmamızda perfore ve nonperfore apandisit olgularında apendiks sferisite indeksi ve apendiks çaplarının ve perforasyon tespitinde tanıya katkısını değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2015-Ağustos 2017 arasında kliniğimizde yapılan Bilgisayarlı Tomografi(BT) sonucu apandisit ile uyumlu olan ve histopatolojik sonucu apandisit olarak kanıtlanmış 81 hasta dahil edildi. Histopatolojik sonuçlarına göre hastalar perfore ve nonperfore apandisit olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların BT görüntüleri perforasyon açısından tekrar değerlendirildi. Uygun BT planından apendiks uzun aksı, kısa aksı ve bunların oranlanması ile elde edilen sferisite indeksi hesaplandı. Her bulgunun duyarlılığı ve özgüllüğü perforasyon tanısında literatürde tanımlanmış diğer BT bulguları ile birlikte gruplar arasında istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Perfore grup 20, nonperfore grup 61 hastadan oluşmaktaydı. Duvar defekti, abse, ekstralüminal hava, serbest sıvı ve apendikolit bulguları için sensitivite değerleri sırasıyla 25%, 15%, 25%, 55%, 50%, spesifite değerleri sırasıyla 100%, 100%, 100%, 77%, 70.5% iken, sferisite indeksi ve apendiks uzun aksı için sensitivite değerleri sırasıyla 85% ve 90% spesifite değerleri sırasıyla 85.2% ve 73.8% olarak hesaplandı(p<0.001).
TARTIŞMA: Perforasyon tanısında yüksek özgüllüğe sahip çok sayıda bulgu olmasına rağmen bulgular ayrı ayrı değerlendirildiğinde duyarlılık oldukça düşüktür. Uzun aks ölçümünün yüksek duyarlılık; sferisite indeksi değerlendirilmesinin ise yüksek duyarlılık ve özgüllük ile perforasyon tanısına önemli katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut Apandisit, Sferisite İndeksi, Perfore Apandisit
Corresponding Author: Mehmet Şirik, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale