Contribution of the appendix sphericity index in predicting perforated acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 123-128 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.29266  

Contribution of the appendix sphericity index in predicting perforated acute appendicitis

Mehmet Şirik, İbrahim İnan
Adıyaman University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Department of Radiology, Adıyaman-Turkey

BACKGROUND: The purpose of the present study was to investigate the diagnostic value of the appendiceal sphericity index (SI) and appendix diameters in cases of perforated and non-perforated acute appendicitis.
METHODS: Eighty-one patients who underwent computed tomography (CT) in our clinic and who were diagnosed with acute appendicitis after histopathological assessment between January 2015 and August 2017 were included in the study. According to their histopathological findings, the patients were divided into two groups: perforated and non-perforated appendicitis. The patients’ CT images were re-evaluated with respect to perforation. Long axis and short axis of the appendix and the SI obtained by their proportions were calculated from the appropriate plane on CT. Their parameters and other CT findings as defined in the current literature were analyzed for statistical significance in the detection of perforation.
RESULTS: The perforated and non-perforated appendicitis groups consisted of 20 and 61 patients, respectively. For wall defect, abscess, extraluminal air, free fluid, and appendicolith, the sensitivity values were 25%, 15%, 25%, 55%, and 50%, respectively, and the specificity values were 100%, 100%, 100%, 77%, and 70.5%, respectively. Sensitivity and specificity for the SI and long axis of the appendix were calculated as 85% and 90% and 85.2% and 73.8%, respectively (p<0.001).
CONCLUSION: Although there are many findings with high specificity in the diagnosis of perforation, their sensitivity is very low when evaluated separately. We consider that the measurement of long-axis length with high sensitivity and the evaluation of SI with high specificity and sensitivity will contribute significantly to the diagnosis of perforation.

Keywords: Acute appendicitis, perforated appendicitis; sphericity index.


Akut apandisitte apendiks sferisite indeksinin perforasyon tahmininde tanıya katkısı

Mehmet Şirik, İbrahim İnan
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman

AMAÇ: Çalışmamızda perfore ve nonperfore apandisit olgularında apendiks sferisite indeksi ve apendiks çaplarının ve perforasyon tespitinde tanıya katkısını değerlendirdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2015–Ağustos 2017 arasında kliniğimizde yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) sonucu apandisit ile uyumlu olan ve histopatolojik sonucu apandisit olarak kanıtlanmış 81 hasta alındı. Histopatolojik sonuçlarına göre hastalar perfore ve nonperfore apandisit olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların BT görüntüleri perforasyon açısından tekrar değerlendirildi. Uygun BT planından apendiks uzun aksı, kısa aksı ve bunların oranlanması ile elde edilen sferisite indeksi hesaplandı. Her bulgunun duyarlılığı ve özgüllüğü perforasyon tanısında literatürde tanımlanmış diğer BT bulguları ile birlikte gruplar arasında istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Perfore grup 20, nonperfore grup 61 hastadan oluşmaktaydı. Duvar defekti, apse, ekstralüminal hava, serbest sıvı ve apendikolit bulguları için sensitivite değerleri sırasıyla %25, %15, %25, %55, %50, spesifite değerleri sırasıyla %100, %100, %100, %77, %70.5 iken, sferisite indeksi ve apendiks uzun aksı için sensitivite değerleri sırasıyla %85 ve %90 spesifite değerleri sırasıyla %85.2 ve %73.8 olarak hesaplandı (p<0.001).
TARTIŞMA: Perforasyon tanısında yüksek özgüllüğe sahip çok sayıda bulgu olmasına rağmen bulgular ayrı ayrı değerlendirildiğinde duyarlılık oldukça düşüktür. Uzun aks ölçümünün yüksek duyarlılık; sferisite indeksi değerlendirilmesinin ise yüksek duyarlılık ve özgüllük ile perforasyon tanısına önemli katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, perfore apandisit; sferisite indeksi.


Mehmet Şirik, İbrahim İnan. Contribution of the appendix sphericity index in predicting perforated acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(2): 123-128

Corresponding Author: Mehmet Şirik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale