“Multislice Computed Tomographic Measurements of Optic Nerve Sheath Diameter in Brain Injury Patients” [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-27985 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.27985  

“Multislice Computed Tomographic Measurements of Optic Nerve Sheath Diameter in Brain Injury Patients”

Murat Özsaraç1, Fatih Düzgün2, Yalçın Gölcük1, Yüksel Pabuşcu2, Adnan Bilge1, Mehmet İrik1, Halil Yılmaz1
1Department of Emergency Medicine, Celal Bayar University Hospital, Manisa, Turkey
2Department of Radiology, Celal Bayar University Hospital, Manisa, Turkey

Objective: Currently, the measurement of optic nerve sheath diameter (ONSD) has been offered as a possible indicator for intracranial pressure (ICP). Increased ICP can be observed during the natural period of intracranial injury. The objective of this study was to evaluate the relationship between enlarged ONSD and positive intracranial findings from multislice computed tomography (CT) scans of the brain.
Methods: In total, CT scan of 161 patients were retrospectively reviewed. The images were 5X magnified on the particular image slice that demonstrated the largest ONSD.
Results: The CT scan revealed intracranial lesions in 54 patients and lack of intracranial lesions in 107 patients. A significant relationship was observed between positive CT findings and increased ONSD: 5.60 ± 0.75 mm vs. 5.35 ± 0.75 mm (P=0.038). The area under the ROC curve was 0.600 (95% CI, 0.508 - 0.692; P < 0.039). A cut-off value ≥ 5.0 mm had a sensitivity and specificity of 80% and 36%, respectively.
Conclusion: This study demonstrated a significant yet poor relationship between intracranial injury and increased ONSD from the multislice CT scan. Severe structural changes to the brain and severe trauma that causes bleeding have only limited effects on the extension of the optic nerve.

Keywords: Computed tomography, intracranial hypertension, intracranial pressure, optic nerve sheath diameter, brain injury


Beyin Hasarı Olan Hastalarda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Optik Sinir Kılıfı Ölçümleri

Murat Özsaraç1, Fatih Düzgün2, Yalçın Gölcük1, Yüksel Pabuşcu2, Adnan Bilge1, Mehmet İrik1, Halil Yılmaz1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Manisa

Amaç: Günümüzde, kafa içi basıncın (KİB) belirlenmesinde, optik sinir kılıfı çapı (OSKÇ) ölçümlerinden faydalanılabileceği belirtilmektedir. KİB artışı, intrakraniyal yaralanmaların doğal bir sonucudur. Bu çalışmada, çok kesitli bilgisayarlı beyin tomografisindeki, pozitif intrakraniyal bulgular ve OSKÇ genişlemesi arasındaki ilişki değerlendirildi.
Gereç Ve Yöntem: Toplam 161 hastanın çok kesitli BT görüntüleri geriye dönük incelendi. Ölçümler, kesitlerde optik sinirin en geniş görüldüğü bölge 5 kez büyütülerek yapıldı.
Bulgular: Çok kesitli beyin tomografisi görüntülerinde, 54 hastada kafa içi hasar tespit edilirken, 107 hastada edilmedi. Pozitif tomografi bulguları ile OSKÇ artışı arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi, 5.60 ± 0.75 mm ve 5.35 ± 0.75 mm (p = 0.038). ROC eğrisinin altında kalan alan, 0.600 (95% güven aralığında 0.508-0.692; P < 0.039). OSKÇ eşik değeri ≥5 mm, sensitivite %80, spesifite %36 olarak belirlendi.
Tartışma: Bu çalışma, çok kesitli tomografilerde incelenen kafa içi hasar ile OSKÇ artışı arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğunu gösterdi. Beyinde ciddi yapısal değişikliklere ve kanamaya yol açacak travmalar, optik sinirin genişlemesi üzerinde ancak sınırlı bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, kafa içi hipertansiyon, kafa içi basınç, optik sinir kılıfı çapı, beyin hasarı
Corresponding Author: Murat Özsaraç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale