Evaluation of pterygoid plate fractures unrelated to Le Fort fractures using maxillofacial computed tomography [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 239-243 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.27927  

Evaluation of pterygoid plate fractures unrelated to Le Fort fractures using maxillofacial computed tomography

Serra Özbal Güneş, Yeliz Akturk, Esra Soyer Güldoğan
Department of Radiology, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aims to describe the major pterygoid plate fractures (PPFs) patterns unrelated to Le Fort fractures (LFFs) using maxillofacial computed tomography (CT).
METHODS: After obtaining our hospital ethics committee approval (37-05), data for PPF were acquired from the medical records of all the trauma patients who were diagnosed using CT at our hospital from April 2014 to April 2017.
RESULTS: Of the 178 patients, 135 (male/female = 86/49; mean age = 37.2 years) had LFF and 43 (male/female = 35/8; mean age = 38.6 years) had PPF without associated LFF. PPF patterns unrelated to LFF included temporal bone (11.6%), sphenotemporal buttress (25.5%), zygomaticomaxillary complex (30.2%), displaced mandible (23.3%), nasal (4.7%), and isolated fractures (4.7%). The etiologies of facial fractures were not significantly different between both sexes (p=0.576). No significant difference between Le Fort and non-Le Fort groups was found for age (p=0.603) and the causes of trauma (p=0.183).
CONCLUSION: PPF is most commonly seen with LFF, but it may also be seen alone or with other non-LFF indicating that all PPF are not related to LFF. Axial reformatted CT images can easily display PPF and the degree of displacement of the fragments, and they can be used to guide surgical reduction of the fractures.

Keywords: Computed tomography, Le Fort fractures; pterygoid plate.


Bilgisayarlı tomografide Le Fort dışı pterygoid plate kırıkları

Serra Özbal Güneş, Yeliz Akturk, Esra Soyer Güldoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada geriye dönük olarak bilgisayarlı tomografide (BT) saptanan pterygoid plate (PP) kırıkları incelenerek, Le Fort kırıkları ile ilişkisiz olan PP kırık paternlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde Nisan 2014 ile Nisan 2017 tarihleri arasında BT’de PP kırığı saptanmış hastaların tıbbi bilgileri etik kurul onayı (37–05) alındıktan sonra incelendi. Klinik bilgilerine ulaşılamayan, BT görüntüleri tanısal kalitede olmayan hastalar çalışma dışında bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 178 hasta dahil edildi. Hastaların 135’inde Le Fort tipi kırıklar (Erkek/Kadın = 86/49; ortalama yaş 37.2), 43’ünde (Erkek/Kadın = 35/8; ortalama yaş 38.6) Le Fort kırıkları ile ilişkisiz PP kırıkları saptandı. Le Fort dışı PP kırıkları; zigomatikomaksiller kompleks (%30.2), temporal (%11.6), sphenotemporal buttress (%25.5), deplase mandibula (%23.3) ve nazal (%4.7) kırıklara eşlik ediyordu. Ayrıca PP kırıkları, hastaların %4.7’sinde izoleydi. PP kırıkları, Le Fort ile birlikte olan ve olmayan hasta grupları arasında cinsiyet, yaş, travmanın tipi bakımından istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: Klinik ve radyolojik olarak PP kırıkları sıklıkla Le Fort tipi kırıkları işaret etse de izole veya Le Fort dışı diğer kraniofasial kırıklarla da az olmayan oranda birlikte görülebilir. Bilgisayarlı tomografi, farklı PP kırık paternlerinin tanısında, tedavi şekillerinin belirlenmesinde ve takiplerinde değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Le Fort kırıkları; pterygoid plate.


Serra Özbal Güneş, Yeliz Akturk, Esra Soyer Güldoğan. Evaluation of pterygoid plate fractures unrelated to Le Fort fractures using maxillofacial computed tomography. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 239-243

Corresponding Author: Serra Özbal Güneş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale