Pterygoid Plate Fractures Unrelated to Le Fort Fractures on CT [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-27927 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.27927  

Pterygoid Plate Fractures Unrelated to Le Fort Fractures on CT

Serra Ozbal Gunes, Yeliz Akturk, Esra Soyer Guldogan
University Of Health Sciences, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital

BACKGROUND: This study aimed to describe the major pterygoid plate fractures (PPF) patterns unrelated to Le Fort fractures (LF) on computed tomography (CT).

METHODS: Data for PPF were acquired from the medical records of all trauma patients who were diagnosed using CT at our hospital from April 2014 to April 2017. Clinical information extracted from the medical records after obtaining our hospital ethics committee approval (37-05). Exclusion criteria in this retrospective study was the inadequate medical records or CT scan to diagnose PPF.

RESULTS: Of the 178 patients, 135 patients had LF (M/F: 86/49;37.24±18.30 years) and 43 patients had PPF without associated LF on CT (M/F: 35/8;38.65±19.77 years). PPF patterns unrelated to LF included; zygomaticomaxillary complex (30.2%), temporal bone (11.6%), sphenotemporal buttress (25.5%), displaced mandible (23.3%), nasal (4.6%) and isolated fractures (4.6%). No significant difference was seen for age, gender and causes of trauma between LF and non-LF groups (p>0.05).

CONCLUSION: PPF is most commonly seen with LF, but may be seen alone or with other non-Le Fort facial fractures and these fractures are not uncommon. CT is valuable in the identification of different PP fracture patterns, determination of treatment modalities and follow-up.

Keywords: Pterygoid plate, trauma, computed tomography


Bilgisayarlı Tomografide Le Fort Dışı Pterygoid Plate Fraktürleri

Serra Ozbal Gunes, Yeliz Akturk, Esra Soyer Guldogan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada retrospektif olarak bilgisayarlı tomografide saptanan pterygoid plate (PP) fraktürleri incelenerek, Le Fort fraktürleri ile ilişkisiz olan PP fraktür paternlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemizde Nisan 2014 ile Nisan 2017 tarihleri arasında bilgisayarlı tomografide PP fraktürü saptanmış hastaların medikal bilgileri etik kurul onayı (37-05) alındıktan sonra incelendi. Klinik bilgilerine ulaşılamayan, bilgisayarlı tomografi görüntüleri tanısal kalitede olmayan hastalar çalışma dışında bırakıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 178 hasta dahil edildi. Hastaların 135’inde Le Fort tipi fraktürler (E/K: 86/49; 37.24±18.30 yaş), 43’ünde (E/K: 35/8;38.65±19.77 yaş) Le Fort fraktürleri ile ilişkisiz PP fraktürleri saptandı. Le Fort dışı PP fraktürleri; zigomatikomaksiller kompleks (%30.2), temporal (%11.6), sphenotemporal buttress (%25.5), deplase mandibula (%23.3) ve nazal (%4.6) fraktürlere eşlik ediyordu. Ayrıca PP fraktürleri, hastaların %4.6’sında izoleydi. PP fraktürleri, Le Fort ile birlikte olan ve olmayan hasta grupları arasında cinsiyet, yaş, travmanın tipi bakımından istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).

SONUÇ: Klinik ve radyolojik olarak PP fraktürleri sıklıkla Le Fort tipi fraktürleri işaret etse de izole veya Le Fort dışı diğer kraniofasial fraktürlerle de az olmayan oranda birlikte görülebilir. Bilgisayarlı tomografi, farklı PP fraktür paternlerinin tanısında, tedavi şekillerinin belirlenmesinde ve takiplerinde değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Pterygoid plate, travma, bilgisayarlı tomografi
Corresponding Author: Serra Ozbal Gunes, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale