The Success of Endotracheal Intubation with a Modified Laryngoscope Using Night Vision Goggles [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-27546 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.27546  

The Success of Endotracheal Intubation with a Modified Laryngoscope Using Night Vision Goggles

Attila Aydin1, Sedat Bilge1, Cemile Aydin2, Meltem Bilge3, Erdem Cevik4, Mehmet Eryilmaz1
1Gulhane Research and Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
2Ankara Etimesgut State Hospital, Clinic of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Dışkapı Research and Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Ankara, Turkey
4Sultan Abdülhamit Research and Training Hospital, Department Of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Endotracheal intubation (ETI) procedure in the combat area differ from pre-hospital trauma life support procedures due to danger of gunfire in dark environment. Our aim was to find out success, difficulty degree and duration of ETI procedures with classical laryngoscope (CL) in a bright room and with modified laryngoscope model (ML) in a dark room.
METHODS: All interventions were administered by combatant medical staff including 10 members. We developed a ML model to obtain a tool which can be used to perform ETI under night conditions in combination with night vision goggles (NVGs). The methods were performed in an illuminated area using CL with the naked eye, using ML with NVG in a dark room. ETI method which used ML performed by engaging and locking the blade on the handle either in the mouth (ML-IM) or outside of the mouth (ML-OM).
RESULTS: The mean completion times for the ETI procedures (Day-CL, ML-OM + NVG, ML-IM + NVG) performed by the operators in the bright and dark room were 14.46 sec, 26.9 sec, and 32.38 sec, respectively. ML-OM+NVG and ML-IM+NVG were statistically significantly longer than Day-CL (p<0.05). ML-IM+NVG was statistically significantly longer than ML-OM+NVG (p<0.05). All ETI methods were found to be 100% successful. Day-CL as being easier, compared to the ML-OM+NVG and ML-IM+NVG (p> 0.05). 
CONCLUSIONS: ETI is an applicable procedure in the dark using NVG on the battlefield. Medical interventions performed with NVG in the dark should be a part of basic trainings provided in tactical emergency medicine. 

Keywords: Battlefield, Darkness, Endotracheal intubation, Night vision goggle


Gece Görüş Gözlükleri Kullanarak Modifiye Laringoskopla Endotrakeal Entübasyon Başarısı

Attila Aydin1, Sedat Bilge1, Cemile Aydin2, Meltem Bilge3, Erdem Cevik4, Mehmet Eryilmaz1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Istanbul, Türkiye

AMAÇ: Karanlık ortamda düşman ateşi altında endotrakeal entübasyon (ETE) prosedürü hastane öncesi travma yaşam desteği prosedürlerinden farklıdır. Amacımız; aydınlık odada klasik laringoskop (KL), karanlık odada modifiye laringoskop modeli (ML) ile ETE prosedürlerinin başarı, zorluk derecesi ve ETE prosedür süresini ortaya çıkartmaktır.
METOD: Tüm girişimler 10 kişiden oluşan muharip sağlık personeli tarafından yapıldı. Gece koşullarında, gece görüş gözlükleri (GGG) ile ETE prosedürünün gerçekleştirmek için ML modeli geliştirdik. Girişimler; KL kullanılarak aydınlatılmış bir alanda ve ML ile GGG kullanılarak karanlıkta gerçekleştirildi. ML bıçağı; ağız içinde (ML-Aİ+GGG) veya ağız dışında (ML-AD+GGG) açılacak şekilde iki ayrı metod şeklinde kullanıldı.
SONUÇLAR: Uygulayıcılar tarafından aydınlık ve karanlık odada yapılan ETE girişimlerinin (Gündüz-KL, ML-AD+GGG, ML-Aİ+GGG) ortalama tamamlanma süreleri sırasıyla 14.46 sn., 26.9 sn., ve 32.38 sn. olarak saptandı. ML-AD+GGG ve ML-Aİ+GGG, Gündüz-KL’ye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). ML-Aİ+GGG, ML-AD+GGG ‘ye göre göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzun bulundu (p<0.05). Bütün ETE girişimleri %100 başarılıydı. Gündüz-KL, ML-AD+GGG ve ML-Aİ+GGG ile karşılaştırıldığında daha kolaydı (p<0.05).
TARTIŞMA: ETE savaş alanında GGG kullanarak karanlıkta uygulanabilir bir prosedürdür. GGG ile karanlıkta yapılan tıbbi müdahaleler, taktik acil tıbbında verilen temel eğitimlerin bir parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Savaş alanı, Karanlık, Endotrakeal entübasyon, Gece görüş gözlükleri
Corresponding Author: Attila Aydin, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale