Isolated salpingeal torsion in children: a case series and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 75-78 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.26918  

Isolated salpingeal torsion in children: a case series and review of the literature

Volkan Sarper Erikci, Münevver Hoşgör
Department Of Pediatric Surgery, Dr Behçet Uz Children

This study was carried out to evaluate and determine the history, clinical presentation, and physical examination and laboratory findings in a pediatric (n=1) and adolescent (n=2) population with isolated tubal torsion (ITT) and to examine its surgical management. A retrospective review of all the cases of ITT treated in our hospital between January 2000 and December 2012 was performed. The diagnosis of ITT was performed by physical examination and radiological studies including ultrasonography (US), color Doppler US, and computed tomography (CT) and confirmed by surgical intervention. There were 3 children with ITT in the study period. Two of the patients were adolescents and one was diagnosed in the neonatal period. Two patients had left-sided ITT. The neonatal patient was diagnosed with abdominopelvic mass antenatally. ITT in the other two children occurred three days after the onset of symptoms. All the patients in this study were treated with salpingectomy. ITT is rarely diagnosed preoperatively, and is treated mostly by salpingectomy. A better recognition of this entity may help to improve the treatment of this rare condition. As advocated for ovarian salvage in adnexal torsions, earlier diagnosis and preservation of the tube, if possible, with prompt surgical intervention may increase the future reproductive potential of these patients.

Keywords: Children, isolated tubal torsion; salpingectomy.


Çocuklarda izole tubal torsiyon: Olgu sunumu ve literatür değerlendirilmesi

Volkan Sarper Erikci, Münevver Hoşgör
Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

İzole tubal torsiyonlu (İTT) pediatrik ve adölesan popülasyondaki hikaye, klinik yansıma, fiziksel inceleme, laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ve belirlenmesi ile bu olguların cerrahi yönetiminin gözden geçirilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Hastanemizde Ocak 2000 ile Aralık 2012 tarihleri arasında İTT tanısı ile tedavi edilen tüm olgular geriye dönük olarak incelendi. İTT tanısı fiziksel inceleme, ultrasonografi (USG), renkli Doppler USG ve bilgisayarlı tomografiyi (BT) de içeren radyolojik çalışmalara dayanılarak konuldu ve cerrahi girişim ile doğrulandı. Çalışma döneminde İTT’li üç olgu bulunmaktadır. Olguların ikisi adölesan biri ise yenidoğan dönemindeydi. İki olguda sol taraflı İTT vardı. Yenidoğan olguda prenatal abdominopelvik kitle tanısı vardı. İTT’li diğer iki olgu semptomların başlamasından üç gün sonra başvurdu. Bu çalışmadaki tüm olgular salpenjektomi ile tedavi edildi. İzole tubal torsiyon ameliyat öncesi olarak nadiren tanınır ve en sıklıkla salpenjektomi ile tedavi edilir. Bu nadir durumun daha iyi tanınması tedavide ilerlemelere yardımcı olabilir. Adneksiyal torsiyonlardaki over koruyucu yaklaşım gibi, daha erken tanı ve mümkünse tubanın korunmasını da içeren çabuk cerrah girişim ile bu olguların ileriki dönem üreme potansiyelleri artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, izole tubal torsiyon; salpenjektomi.


Volkan Sarper Erikci, Münevver Hoşgör. Isolated salpingeal torsion in children: a case series and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 75-78

Corresponding Author: Volkan Sarper Erikci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale