An unusual appearance of complicated hydatid cyst: necrotizing pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 81-83 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.26820  

An unusual appearance of complicated hydatid cyst: necrotizing pancreatitis

Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement
Department Of General Surgery, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Research And Education Hospital, Istanbul

Hydatid acute pancreatitis is a rare condition and always presents as consequence of acute edematous pancreatitis. Intrabiliary rupture of hepatic hydatid cysts and obstruction of papillary orifice with hydatid membrane is possible mechanism. A 49-year-old man was admitted with epigastric and right upper quadrant pain, nausea, and vomiting. Computed tomography scan showed 5 x 5 cm cyst in left hepatic lobe, which had ruptured into the biliary tract and caused necrotizing pancreatitis. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography trial failed. Surgical choice was drainage of cyst, insertion of T-Tube, exploration of common bile duct and omentoplasty. No additional necessary surgical intervention was necessary for necrotizing pancreatitis. Clinical and laboratory findings resolved rapidly and there was no recurrent pancreatitis episode during 1 year of follow-up. Hydatid edematous and necrotizing pancreatitis have similar progress. Recovery is quick and uneventful after elimination of mechanical obstruction of papillary orifice.

Keywords: Biliary fistula, echinococcosis, pancreatitis.


Komplike kist hidatikte sıradışı bir tablo: Nekrotizan pankreatit

Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Hidatik akut pankreatit nadir görülen ve her zaman akut ödematöz pankreatit olarak seyreden bir tablodur. Karaciğer kist hidatiğinin safra yollarına açılması ve papiller açıklığın hidatik membranlarla tıkanması olası mekanizmalardan biridir. Epigastrik ve sağ üst kadran ağrısı, bulantı, kusma şikayetiyle başvuran 49 yaşında erkek hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesinde karaciğer sol lobunda 5x5 cm ebatlarında kistin safra yollarına açılarak nekrotizan pankreatite yol açtığı görüldü. Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatikografi denemesinin başarısız olması nedeniyle hastada kistotomi, koledok eksplorasyonu, T-Tüp drenaj ve omentoplasti operasyonu tercih edildi. Nekrotizan pankreatit için ilave girişim yapılmadı. Klinik ve laboratuvar bulguları hızla düzelen hastada bir yıllık takip süresinde tekrar pankreatit gelişimi saptanmadı. Hidatik ödematöz ve nekrotizan pankreatit benzer kliniğe sahiptir, papillada bulunan tıkanıklığın ortadan kaldırılmasıyla iyileşme süreci hızlı ve sorunsuz olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkoz, pankreatit, safra fistülü.


Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement. An unusual appearance of complicated hydatid cyst: necrotizing pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(1): 81-83

Corresponding Author: Hasan Ediz Sıkar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale