Comparison of tandir burns and other flame burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 314-319 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.25160  

Comparison of tandir burns and other flame burns

Hakan Cinal, Ensar Zafer Barın
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum-Turkey

BACKGROUND: Because internal temperature of tandir may reach up very high levels, tandir burns, which is one of flame burns, may cause more morbidity and mortality than those of other flame burns. Therefore, we aimed to compare tandir burns with other flame burns in the present study.
METHODS: In this study, we compared tandir burns with other flame burns concerning age, gender, total burn surface area, burn depth, hospitalization times, hospitalization duration, surgical procedures performed, wound culture results, burn localization and mortality.
RESULTS: Tandir burn patients were treated in the hospital for an average of 27.6±9.5 days, while non-tandir burn patients were treated for a period of 16.5±12.5 days. A significant difference was found between the hospitalization periods of the two groups (p<0.001). Tandir burn, which is a type of flame burn, affects the women and children much more frequently than other flame burns (p=0.0001), causes deeper burns (p=0.0001), which requires more surgical intervention (p=0.0001) and causes more frequent wound site infection.
CONCLUSION: We think that it would be beneficial to treat high-temperature burns, such as tandir burns, as a separate group from other flame burns. We believe that further studies to be conducted in this field will bring new approaches to the treatment of tandir burns.

Keywords: Amputation, burn; flame burn; high temperature; tandir burn.


Tandır yanıkları ve diğer alev yanıklarının karşılaştırılması

Hakan Cinal, Ensar Zafer Barın
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Bir tür alev yanığı olan tandır yanığı, tandırın çok yüksek sıcaklığa çıkabilmesi nedeniyle daha fazla mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada tandır yanıkları ve diğer alev yanıklarını karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada tandır yanıkları ile diğer alev yanıklarını yaş, cinsiyet, toplam yanık yüzey alanı, yanık derinliği, yatış zamanları, yatış süreleri, yapılan cerrahi işlemler, yara kültür sonuçları, yanık lokalizasyonu ve mortalite açısından karşılaştırdık.
BULGULAR: Tandır yanıklı hastaların ortalama hastanede kalma süresi 27.6±9.5 gün idi. Buna karşın tandır dışı yanıklı hastaların ortalama hastanede kalma süresi ise 16.5±12.5 gün idi. Bu iki grup arasında hastanede kalma süreleri arasında anlamlı derecede farklılık saptandı (p<0.001). Bir alev yanığı türü olan tandır yanıkları, diğer alev yanıklarına göre kadın ve çocukları çok daha sık etkilemekte (p=0.0001), daha derin yanıklara sebep olmakta (p=0.0001), daha fazla cerrahi müdahale gerektirmekte (p=0.0001) ve daha sık yara yeri enfeksiyonuna neden olmaktadır.
TARTIŞMA: Tandır gibi yüksek dereceli yanıkların, diğer alev yanıklarından ayrı bir grup olarak ele alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda yapılacak başka çalışmaların tandır yanıklarının tedavisi konusunda yeni yaklaşımlar getireceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Alev yanığı, amputasyon; tandır yanığı; yanık; yüksek sıcaklık.


Hakan Cinal, Ensar Zafer Barın. Comparison of tandir burns and other flame burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 314-319

Corresponding Author: Hakan Cinal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale