Our experience with dermal substitute Nevelia® in the treatment of severely burned patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 520-526 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.24358  

Our experience with dermal substitute Nevelia® in the treatment of severely burned patients

Hakan Yiğitbaş1, Erkan Yavuz1, Evrim Beken Özdemir1, Onder Onen1, Halime Hanim Pençe2, Serhat Meriç1, Atilla Çelik1, Fatih Çelebi1, Ahmet Cinar Yasti3, Tansel Sapmaz4, Aydın Zilan1, Mustafa Turan1
1Department of General Surgery, Health Sciences University Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Biochemistry, Health Sciences University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of General Surgery, Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
4Department of Histology and Embryology, Health Sciences University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This research aims to retrospectively evaluate the effectiveness and safety of dermal substitute (DS), Nevelia®, for the treatment of severely burned patients.
METHODS: Twenty severely burned patients were enrolled in this study between May 2017 and May 2018. After escharotomy of the wound, the treatment protocol was applied following a two-step procedure –DS implantation followed by split-thickness skin graft (STSG) application. Need for surgery, complications, hospitalisation duration and overall survival were analysed.
RESULTS: Mean age was 40.1±4 (18–86) years old; female/male: 5/15. Mean burn surface area was 50.1%±2 (25–96). Two patients died under hospital treatment due to the severity of their burn trauma and comorbidities. For the rest of the cases, STSG was performed after Nevelia® at mean 21.2 days. No complications due to Nevelia® were detected. The patients were discharged with a mean total recovery of 55.2±4 days.
CONCLUSION: This study showed that Nevelia® can be used safely and effectively in severely burned patients with low complication rates and short hospital stay.

Keywords: Dermal substitute, eschar management, major burn.


Ağır yanık hastalarının tedavisinde deri eşdeğeri Nevelia® deneyimimiz

Hakan Yiğitbaş1, Erkan Yavuz1, Evrim Beken Özdemir1, Onder Onen1, Halime Hanim Pençe2, Serhat Meriç1, Atilla Çelik1, Fatih Çelebi1, Ahmet Cinar Yasti3, Tansel Sapmaz4, Aydın Zilan1, Mustafa Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu araştırma, ağır yanık hastalarının tedavisinde deri eşdeğeri, Nevelia®’nın etkinliğini ve güvenliğini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mayıs 2017–Mayıs 2018 tarihleri arasında çalışmamıza 20 ağır yanıklı hasta alındı. Eskarektomiden sonra yara tedavi protokolü iki aşamalı bir prosedürle uygulandı. Deri eşdeğeri implantasyonunu kısmi kalınlıkta deri grefti takip etti. Ameliyat ihtiyacı, komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve genel sağkalım analiz edildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 40.1±4 (18–86), kadın/erkek: 5/15 idi. Ortalama yanma yüzey alanı %50.1±2 (dağılım, 25–96) idi. Yanık travmalarının ve yandaş hastalıklarının ciddiyeti nedeniyle iki hasta kaybedildi. Olgularda greft, Nevelia®’uygulamasından ortalama 21.2 gün sonra yapıldı. Nevelia® kaynaklı herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hastalar ortalama 55.2±4 günde taburcu edildi.
TARTIŞMA: Bu çalışma Nevelia®’nın düşük komplikasyon oranları ve kısa hastanede yatış süresi ile ağır yanık hastalarında güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağır yanık, eskar yönetimi; deri eşdeğeri.


Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Evrim Beken Özdemir, Onder Onen, Halime Hanim Pençe, Serhat Meriç, Atilla Çelik, Fatih Çelebi, Ahmet Cinar Yasti, Tansel Sapmaz, Aydın Zilan, Mustafa Turan. Our experience with dermal substitute Nevelia® in the treatment of severely burned patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(5): 520-526

Corresponding Author: Hakan Yiğitbaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale