Pediatric Head Traumas: A Different perspective [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-24287 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24287  

Pediatric Head Traumas: A Different perspective

Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

Aim: To present our series on pediatric head traumas and discuss our results with the current literature.
Material and Methods: The data of children who underwent treatment for head trauma in our department between 2010 and 2019 were retrospectively reviewed. Their clinical condition at admission, radiological findings, treatment methods and outcomes were analyzed.
Results: Ninety children underwent treatment for head trauma, 60 of them were male and 30 were female. The mean age was 6.6 years. Linear skull fracture was seen 55 patients, while epidural hematoma in 15 patients. Twenty patients underwent surgical treatment while 70 patients underwent conservative treament. No patient died in our series, 3 patients underwent rehabilitation due to neurological deficits after discharge.
Conclusion: Children are more prone to head trauma, but their mortality was less than the adults. Conservative treatment should be the first goal but, surgical management should be reserved for children with significant hematoma and declining neurological conditions.

Keywords: Head trauma, Child, Outcome, Surgery


Pediyatrik Kafa Travmaları: Farklı Bir Bakış Açısı

Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara

Amaç: Pediatrik kafa travmaları serimizi sunmak ve sonuçlarımızı güncel literatürle tartışmaktır.
Gereç ve Yöntemler: 2010 ve 2019 yılları arasında kliniğimizde kafa travması nedeniyle tedavi gören çocukların verileri retrospektif olarak incelendi. Başvuru sırasındaki klinik durumu, radyolojik bulgular, tedavi yöntemleri ve sonuçları analiz edildi.
Bulgular: Doksan çocuğa kafa travması nedeniyle tedavi edildi, bunların 60'ı erkek, 30'u kız idi. Yaş ortalaması 6.6 idi. 55 hastada lineer kafatası kırığı, 15 hastada epidural hematom görüldü. Yirmi hastaya cerrahi tedavi uygulandı, 70 hastaya konservatif tedavi uygulandı. Serimizde hiçbir hasta kaybedilmedi, 3 hastaya taburcu olduktan sonra nörolojik defisit nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulandı.
Sonuç: Çocuklar kafa travmasına daha erişkinlere göre yatkındır, ancak mortalite yetişkinlerden daha azdır. Konservatif tedavi ilk hedef olmalı, ancak önemli boyutlarda hematomlu ve kötüleşen nörolojik tablosu olan çocuklar için cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, çocuk, sonuç, cerrahi
Corresponding Author: Soner Yaşar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale