An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 167-169 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.23790  

An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors

Serpil Yazgan1, Orhan Ayar1, Orçun Akdemir1, Yaran Koban2
1Department of Ophthalmology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
2Department of Ophthalmology, Kafkas University Faculty of Medicine, Kars-Turkey

Presently described is case of a 42-year-old woman with eye injury that was result of gunshot fired by a man at a wedding celebration. Bullet penetrated inferior quadrant of nasal sclera of left eye 7–12 mm behind limbus. Choroid and vitreous were prolapsed around bullet. Hemorrhage, vitreous prolapse and lens subluxation were present in anterior chamber. Presenting visual acuity (VA) was hand motion. Bullet 14x5 mm in size was carefully extracted from the eye. Fifteen days later, argon laser photocoagulation was performed on retina in area of bullet entry point. VA was 20/25 (Snellen) at final visit. In this case, although foreign body was large, area of penetration was Zone III, and initial VA was poor, early and appropriate surgical repair achieved integrity of the globe and good vision prognosis.

Keywords: Bullet, intraocular foreign body, ocular trauma.


Kötü başlangıç prognostik faktörlere sahip açık göz yaralanmasında cerrahisi sonrası mükemmel anatomik ve görsel iyileşme

Serpil Yazgan1, Orhan Ayar1, Orçun Akdemir1, Yaran Koban2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars

Bu yazıda, düğün töreni sırasında ateşlenen mermi ile göz yaralanması oluşan 42 yaşındaki kadın hasta sunuldu. Mermi çekirdeği, sol göz nazal skleranın alt kadranında, limbusun 7–12 milimetre arkasını delmişti. Koroid ve vitreus çekirdeğin etrafına prolabeydi. Ön kamarada kanama, vitreus prolapsusu ve lens subluksasyonu mevcuttu. Başvuru anındaki görme keskinliği el hareketi seviyesindeydi. 14x5 mm büyüklüğündeki mermi çekirdeği gözden dikkatlice çıkarıldı. On beş gün sonra, giriş alanı çevresindeki retinaya argon lazer fotokoagülasyon uygulandı. Hastanın son ziyaretindeki görme keskinliği 20/25 (Snellen) idi. Bu olguda, yabancı cisim büyük, penetrasyon alanı zon 3’de ve başlangıç görme keskinliği kötü olmasına rağmen, erken ve uygun cerrahi onarım göz küresinin bütünlüğü ve iyi görme prognozu sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: İntraoküler yabancı cisim, mermi çekirdeği, oküler travma.


Serpil Yazgan, Orhan Ayar, Orçun Akdemir, Yaran Koban. An excellent anatomical and visual recovery after surgical repair of an open eye injury with poor baseline prognostic factors. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 167-169

Corresponding Author: Yaran Koban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale