The efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients accoridmg to the stages of pregnancy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-23693 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.23693  

The efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients accoridmg to the stages of pregnancy

Adil Başkıran1, Volkan İnce1, Egemen Çiçek1, Tolga Şahin1, Abuzer Dirican1, İpek Balıkçı Çiçek2, Burak Işık1, Sezai Yılmaz1
1Inonu University, Institute Of Liver Transplantation, Turgut Ozal Medical Center, Malatya-turkey
2Inonu University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics And Bioinformatics, Malatya-turkey

Aim and Background: Normal physiologic changes during pregnancy result in similar laboratory and symptomatology changes as due acute appendicitis; causing the diagnosis extremely difficult.. The aim of the present study is to analyze the efficacy of conventional laboratory and radiologic tests in the diagnosis of acute appendicitis according to different stages of pregnancy.
Patients and Methods: Twenty-five pregnant patients with pathologically confirmed acute appendicitis operated in our department between 2012 and 2017 were retrospectively analyzed in terms of changes of conventional laboratory parameters as well as neutrophil-to lymphocyte (NLR) and platelet to lymphocyte ratios (PLR); to aid the diagnosis of acute appendicitis according to different stages of the pregnancy.
Results: There were no significant change in terms C-reactive protein, leukocyte and neutrophil counts and accuracy of USG among patients in the first trimester (Group 1) and the second +third trimester (Group2) (p>0.05). Lymphocyte count was significantly lower in Group 2 (p>0.05). NLR and PLR were significantly higher in Group 2 (p<0.05).
Conclusion: There are significant changes in the laboratory values during pregnancy and NLR and PLR seems to be a valuable tool for evaluating acute appendicitis in a stage specific manner in pregnancy.

Keywords: Acute appendicitis, Pregnancy, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio


Gebeliğin Evresine Göre Ultrasonografi ve Laboratuvar Testlerin Akut Apandisit Tanısına Etkisi

Adil Başkıran1, Volkan İnce1, Egemen Çiçek1, Tolga Şahin1, Abuzer Dirican1, İpek Balıkçı Çiçek2, Burak Işık1, Sezai Yılmaz1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Malatya Türkiye

Giriş: Gebelik sürecinde olan fizyolojik değişiklikler akut apandisit semptom bulgular ile benzerlik gösterdiği için tanıyı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple gebelik süresince tanıya yardımcı olabilecek özgün radyolojik ve laboratuvar testleri yoktur. Bu çalışmada amacımız gebelik trimesterlerine göre laboratuvar ve radyolojik testlerin hangi evrede daha etkili olduğunu araştırmaktır.
Gereç Yöntem: 2012-2017 yılları arasında kliniğimizde opere edilen ve patoloji raporlarıyla onaylı akut apandisit tanısı alan gebe hastaların laboratuvar verilerinden Nötrofil lenfosit oranı( NLO), Platelet lenfosit oranı (PLO) analiz edilerek gebeliğin hangi evrelerinde daha anlamlı olduğu araştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş 25 (19-38) yıl. Ortalama gebelik haftası 17 (6-31) ortalama lenfosit sayısı 12.4 (6.3-22.4) hücre/m3 ultrasonografi %6o hastada apandisit ile uyumlu bulgular saptandı. lenfosit sayıları, c-reaktif protein değerleri, nötrofil sayıları ve ultrasonografi değerleri açısından 1. Tirmester (grup 1) ve 2 ve 3 üncü trimester ( grup 2) hastalar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. (p>0.05). Lenfosit sayısı grup 2 de belirgin düşük izlendi. (p>0.05). NLO VE PLO oranları grup 2 de belirgin yüksek izlendi. (p<0.05).
Sonuç: Gebelik süresince önemli laboratuvar değişiklikleri olmaktadır. NLO ve PLO akut apandisit değerlendirmesinde ve gebeliğin evresine göre tanıya kolay ulaşmak için önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, gebelik, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı
Corresponding Author: Adil Başkıran, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale