Treatment of Acute Appendicitis: Urgent Surgery or Emergent Surgery? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-23236 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23236  

Treatment of Acute Appendicitis: Urgent Surgery or Emergent Surgery?

EMRE BOZKURT, Mustafa Fevzi Celayir
Department Of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital, University Of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Purpose: The standard treatment of acute appendicitis, which is a rapidly progressive inflammatory disease, remains surgery. However, several studies have suggested antibiotic treatment for acute appendicitis, especially in centers where surgery at all hours is not possible. Therefore, we investigated the relationship between the preoperative waiting period and postoperative complications in patients who underwent interval surgery following conservative management during the same admission.
Methods: All patients who were diagnosed with uncomplicated acute appendicitis between October 2014 and February 2015 and underwent surgery at a single center were included in this retrospective study. Patients were divided into two groups based on the waiting period between the diagnosis and the time of surgery: group A (emergency, waiting period <10 h) and group B (urgency, waiting period ≥ 10 h). The demographic features, preoperative waiting period, antibiotic use, pathological diagnosis, postoperative complications, length of hospital stay, and readmission were compared between the two groups.
Results: The study comprised 160 patients, including 79 and 81 patients in groups A and B, respectively. The demographic features, comorbidities, and pathological diagnosis were comparable between the two groups. The average preoperative waiting period was significantly longer in group B than in group A. However, the mean length of hospital stay and the rate of postoperative complications including infections at the surgical sites and intra-abdominal abscesses were similar between the two groups.
Conclusions: Our analyses revealed that were no disadvantages associated with a longer preoperative waiting period in patients diagnosed with uncomplicated appendicitis.

Keywords: apandisit, delayed apendektomi, medikal tedavi, komplike olmayan apandisit


Akut Apandisit Tedavisinde Acil Cerrahi veya Gecikmiş Cerrahinin Yeri

EMRE BOZKURT, Mustafa Fevzi Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

Giriş:
Akut apandisit, hızla ilerleyen bir iltihabi hastalık olup, standart tedavisi acil cerrahi müdahaledir. Bununla birlikte, son zamanlarda bazı vakalarda yarı elektif olarak apendektomi planlanabileceği konusunda görüşler belirtilmektedir. Bu çalışmamızdaki amacımız zorunlu nedenlere bağlı ameliyatın ertelendiği durumlarda ve komplike olmayan vakalarda sıvı ve antibiyotik tedavisi altında güvenli olarak apendektomi uygulanabileceğini ortaya koymaktır.
Materyal- Metod:
Çalışmamız Ekim 2014 - Şubat 2015 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapılmış 160 vakayı içermektedir. Hastalar, ameliyat öncesi bekleme süresi 10 saat altı ve üstü olacak şekilde iki gruba ayrıldı ve patoloji sonuçları, komplikasyon oranları ve hastanede kalış sürelerine göre karşılaştırıldı.
Bulgular:
Çalışmamıza 160 hasta dahil edildi. Grup A'da 79, Grup B'de 81 hasta vardı. Hastaların demografik verileri, patoloji raporları ve komorbid durumları incelendiğinde istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ortalama ameliyat öncesi bekleme süresi ve ameliyat süreleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptandı. Hastaneden kalış süreleri, yara yeri enfeksiyonu ve intraabdominal apse açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç:
Komplike olmayan akut apandisit tanısı alan hastaların, acil serviste ameliyat öncesi uygun medikal tedavi ve gözlem altında geçirdiği bekleme süresinin, komplikasyon ve hastanede yatış suresi üzerine olumsuz etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: apandisit, gecikmiş apendektomi, medikal tedavi, komplike olmayan apandisit
Corresponding Author: EMRE BOZKURT, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale