Improvement of a duodenal leak: Two-way vacuum-assisted closure [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 89-92 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.22934  

Improvement of a duodenal leak: Two-way vacuum-assisted closure

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş
Department of General Surgery, Health Sciences University, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

A 55-year-old male patient developed a duodenal re-leak, which caused severe peritonitis, on the second postoperative day after surgery to treat an acutely perforated duodenal ulcer. Relaparotomy was performed 2 days after surgery for the re-leak after omentoplasty. The necrotic omentum was dissociated from the bulbus duodeni. Viable omentum for reinsertion of the omental patch was not found. The turned-outward duodenal mucosa was excised and the duodenal perforation was sutured. Two-way vacuum-assisted closure (VAC) was carried out by taking a liquid culture of the abdomen and washing the abdomen. The two-way VAC exchange procedures were continued every 3 days until the re-leak was terminated. The whole treatment process occurred in the intensive care unit. The duodenal leak was completely stopped by 41 days after surgery. The subcutaneous layer was dissected from the fascial layer of the anterior wall of the abdomen; thus, the abdominal skin was closed without tension and the patient was subsequently discharged. In conclusion, since primary source control is often difficult when treating duodenal leaks, the two-way VAC system is a convenient solution for localizing the source of the peritonitis and removing toxic peritoneal material.

Keywords: Duodenal leak following omentoplasty, duodenal ulcer perforation; vacuum-assisted closure.


Duodenal kaçağın iyileştirilmesi: İki yönlü vakum yardımlı kapama

Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Elli beş yaşında erkek hastada, perfore duodenal ülserin tedavisi için yapılan ameliyattan sonraki ikinci günde ciddi peritonite neden olan duodenal kaçak gelişti. Omentoplasti sonrası tekrar sızıntı nedeniyle ameliyattan iki gün sonra relaparotomi yapıldı. Nekrotik omentum, bulbus duodeniden ayrılmıştı. Omental yamanın yeniden yerleştirilmesi için canlı omentum bulunamadı. Dışa dönmüş duodenum mukozası kesildi ve duodenum perforasyonu dikildi. İki yönlü vakum yardımlı kapama (VYK), karın sıvı kültürü alınarak ve karın yıkanarak yapıldı. İki yönlü VYK değişim işlemleri, sızıntı sonlandırılana kadar her üç günde bir sürdürüldü. Tüm tedavi süreci yoğun bakımda gerçekleşti. Duodenal sızıntı ameliyattan 41 gün sonra tamamen durdu. Cilt altı tabakası karın ön duvarının fasiyal tabakasından ayrıştırıldı; böylece, karın cildi gergin olmadan kapatıldı ve hasta daha sonra taburcu edildi. Sonuç olarak, primer kaynak kontrolü duodenal sızıntıları tedavi ederken sıklıkla zor olduğu için, iki yönlü VYK sistemi, peritonit kaynağını lokalize etmek ve toksik peritoneal materyali uzaklaştırmak için uygun bir çözümdür.

Anahtar Kelimeler: Duodenal ülser perforasyonu, omentoplasti sonrası duodenal kaçak; vakum yardımlı kapama.


Seracettin Eğin, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Semih Hot, Dursun Özgür Karakaş. Improvement of a duodenal leak: Two-way vacuum-assisted closure. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 89-92

Corresponding Author: Seracettin Eğin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale