SAPS 3 or APACHE IV: Which Score to Choose for Acute Trauma Patients in Intensive Care Unit? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22866 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.22866  

SAPS 3 or APACHE IV: Which Score to Choose for Acute Trauma Patients in Intensive Care Unit?

Melike Korkmaz Toker1, Aykan Gülleroğlu2, Ayşe Gül Karabay3, İlhan Güney Biçer4, Yavuz Demiraran5
1Mugla Sıtkı Kocman University Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Department, Mugla, Turkey
2Başkent University Ankara Hospital Anesthesiology and Intensive Care Unıt Department, Ankara, Turkey
3Ota-Jine Med Private Hospital, Anesthesiology Clinic, Istanbul, Turkey
4Osmaniye State Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Osmaniye, Turkey
5Medipol University Medical Faculty, Anesthesiology and Reanimation Department, Istanbul, Turkey

Background: The aim of the study is to evaluate the effectiveness of simplified acute physiology score (SAPS) 3 and acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) IV to predict mortality in surviving multi-trauma patients.
Methods: This study was conducted at the 13-bed intensive care unit (ICU) at a tertiary hospital. A retrospective review of multi-trauma patients managed at ICU was performed. Data collection included age, gender, ICU admission and outcome. APACHE IV, SAPS 3 scores and predicted mortality rate (PMR) were calculated by using a web-based calculator.
Results: Of 90 patients 20% (n=18) was female and 80% (n=72) was male. Overall mortality rate was 25.6%. The mean APACHE IV, APS and SAPS 3 scores were 69.27±34.51, 66.42±33.72 and 26.36±27.14. The mean PMR according to APACHE IV and according to SAPS 3 was 26.36±27.14 and 17.07±24.88. Area under curve (AUC) were 0.87, 0.93 for APACHE IV and SAPS 3 respectively.
Conclusions: In the group of multi-trauma ICU patients, the performance of SAPS 3 is more sensitive and discriminative than APACHE IV score.

Keywords: Scoring systems, intensive care unit, acute physiology and chronic health evaluation IV, simplified acute physiology score 3, mortality, trauma.


Yoğun Bakımdaki Akut Travma Hastalarında Hangi Skoru Seçmeliyiz: SAPS 3 mü APACHE IV mü?

Melike Korkmaz Toker1, Aykan Gülleroğlu2, Ayşe Gül Karabay3, İlhan Güney Biçer4, Yavuz Demiraran5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, Muğla, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım A.D, Ankara, Türkiye
3Ota-Jine Med Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Osmaniye Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Osmaniye, Türkiye
5Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reaniamasyon A.D, İstanbul,Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, hayatta kalan multitravma hastalarında basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru (SAPS) 3 ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE) IV'in mortaliteyi öngörmedeki etkinliğini değerlendirmektir
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma üçüncü basamak bir hastanenin 13 yataklı yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) gerçekleştirilmiştir. YBÜ'de tedavi edilen multitravma hastalarının retrospektif bir incelemesi yapıldı. Toplanan veriler yaş, cinsiyet, yoğun bakım kabul ve yoğun bakımdaki sonuçları içeriyordu. APACHE IV, SAPS 3 ve öngörülen mortalite oranı web tabanlı bir hesap makinasıyla hesaplandı.
Bulgular: 90 hastanın %20'si (n = 18) kadın, %80'i (n = 72) erkekti. Genel mortalite oranı %25,6 idi. APACHE IV, APS ve SAPS 3 puan ortalamaları 69.27 ± 34.51, 66.42 ± 33.72 ve 26.36 ± 27.14 bulundu. APACHE IV ve SAPS 3'e göre ortalama öngörülen mortalite oranı 26.36 ± 27.14 ve 17.07 ± 24.88 idi. Eğrinin altındaki alan (EAA) sırasıyla APACHE IV ve SAPS 3 için 0.87, 0.93 idi.
Sonuç: Çoklu travmalı yoğun bakım hasta grubunda, SAPS 3'ün performansı APACHE IV skoruna göre daha hassas ve ayırt edicidir.

Anahtar Kelimeler: Skorlama sistemleri, yoğun bakım ünitesi, akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi IV, basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru 3, mortalite, travma
Corresponding Author: Melike Korkmaz Toker, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale