Pediatric dural venous sinus thrombosis following closed head injury: an easily overlooked diagnosis with devastating consequences [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 74-77 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.22823  

Pediatric dural venous sinus thrombosis following closed head injury: an easily overlooked diagnosis with devastating consequences

Joe M Das, Rashmi Sapkota, Binjura Shrestha
Department of Neurosurgery, College of Medical Sciences - Teaching Hospital, Bharatpur-10, Chitwan-Nepal

Dural venous sinus thrombosis (DVST) is an uncommon finding after traumatic brain injury. The diagnosis can often be initially missed, particularly if not associated with an overlying fracture. Pediatric DVST following closed head injury and without an overlying fracture is very rare, with only 20 cases reported in the literature to date. Here we present the case of a 19-month-old boy who presented with a history of trivial fall and an episode of fever. On presentation, the pediatric Glasgow Coma Scale (pGCS) score was E3V4M6, and initial brain computed tomography (CT) was normal. He was initially conservatively managed. However, subsequent CT, taken following an episode of seizure, revealed right tentorial subarachnoid hemorrhage and falx hematoma. Conservative management was continued till he started developing recurrent seizures with a decrease in pGCS scores. Repeat CT revealed sinus thrombosis that involved the posterior aspect of the superior sagittal sinus with a massive brain edema. The coagulation profile was normal, and no fracture overlying the sinus was observed. Although he underwent emergency bifrontal decompressive craniotomy, he did not recover. This study emphasizes on the importance of not missing the diagnosis of sinus thrombosis and the devastating consequences that can occur if it is overlooked.

Keywords: Child, closed head injuries; cranial venous sinus thrombosis; decompressive craniectomy; early post-traumatic seizures.


Kapalı kafa travması sonrası pediyatrik dural venöz sinüs trombozu: Kötü sonuçları olan ve kolayca atlanan bir tanı

Joe M Das, Rashmi Sapkota, Binjura Shrestha
Tıp Bilimleri Koleji, Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eğitim Hastanesi, Bharatpur-10, Chitwan-Nepal

Travmatik beyin yaralanması sonrası dural venöz sinüs trombozu (DVST) sık görülmeyen bir bulgudur. Başlangıçta tanı özellikle üstünde bir kırık yoksa sıklıkla atlanabilir. Üstünde kırık olmayan pediyatrik DVST çok ender olup literatürde bu tarihe kadar yalnızca 20 olgu bildirilmiştir. Burada önemsiz bir düşme ve bir febril epizot öyküsü olan 19 aylık bir erkek çocuğu sunuyoruz. Bize geldiğinde Glasgow Koma Skalası skoru (pGKS) E3V4M6 olduğu gibi beynin bilgisayarlı tomografi (BT) taraması normaldi. Başlangıçta konservatif tedavi edildi. Ancak bir nöbet sonrası çekilen müteakip BT taraması tentoriyumda subaraknoid kanama ve falks hematomunu gösterdi. pGKS’de düşüşle birlikte yinelenen nöbetleri gelişmeye başlayana kadar konservatif tedaviye devam edildi. Yinelenen BT taraması masif beyin ödemiyle birlikte süperiyor sagital sinüsün arka yüzünü etkileyen sinüs trombozunu açığa çıkardı. Koagülasyon profili normaldi ve sinüsün üzerinde kırık yoktu. Acil bifrontal dekompressif kraniyektomi uygulanmasına rağmen hasta kurtarılamadı. Bu olgu sunumu, sinüs tanısını atlamamanın ve atlandığı takdirde yıkıcı sonuçlara yol açabilen bu patolojinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, dekompressif kraniyektomi; erken posttravmatik nöbetler; kapalı kafa travması; kraniyal venöz sinüs trombozu.


Joe M Das, Rashmi Sapkota, Binjura Shrestha. Pediatric dural venous sinus thrombosis following closed head injury: an easily overlooked diagnosis with devastating consequences. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 74-77

Corresponding Author: Joe M Das, Nepal


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale