Is it beneficial to use clinical scoring systems for acute appendicitis in adults? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22378 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.22378  

Is it beneficial to use clinical scoring systems for acute appendicitis in adults?

Emin Kose1, Mustafa Hasbahceci2, Mehmet Can Aydin1, Canberk Toy1, Tuba Saydam1, Ayhan Ozsoy1, Servet Rustu Karahan1
1Okmeydani Education and Research Hospital, Clinic of General Surgery
2Medical Park Fatih Hospital General Surgery Clinic

Background: Clinical scoring systems have been used to reduce negative appendectomy rate for several decades. However, use of these systems has been questioned due to differences in their diagnostic accuracies. In this prospective study, it was aimed to develop a new clinical scoring system using a combination of all previously described variables for diagnosis of acute appendicitis.
Methods: Between December 2016 and April 2017, consecutive patients who underwent emergency appendectomy for acute appendicitis were prospectively included. During admission, a prepared questionnaire including variables taken from the previously used clinical scoring systems was administered. Histopathological analysis was regarded as the main outcome. Patients with no histopathological evidence of acute appendicitis were defined as negative appendectomy. All variables were analyzed separately to assess their association with acute appendicitis. Receiver Operating Curve with Area Under Curve analysis was performed to obtain cutoff values for numerical variables.
Results: There were 200 patients with a mean age of 30.8±12.8 years with a negative appendectomy rate of 5.5%. There was no significant association between the variables and the detection of histologically proven acute appendicitis except increased white blood cell count higher than 11.05/mm3 and proportion of the polymorphonuclear leukocytes higher than 71.2% (p=0.003 and p=0.015, respectively).
Conclusion: This study shows that development and/or use of scoring systems does not significantly improve the diagnostic accuracy of acute appendicitis.

Keywords: appendicitis, diagnosis, decision support techniques


Yetişkinlerde akut apendisit için klinik skorlama sistemlerinin kullanılması yararlı mı?

Emin Kose1, Mustafa Hasbahceci2, Mehmet Can Aydin1, Canberk Toy1, Tuba Saydam1, Ayhan Ozsoy1, Servet Rustu Karahan1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Medical Park Fatih Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Arka plan: Klinik skorlama sistemleri, son yıllarda negatif apandektomiyi azaltmak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu sistemlerin kullanımı, teşhis doğruluğundaki farklılıklardan dolayı sorgulanmaktadır. Bu prospektif çalışmada akut apandisit tanısında daha önce tanımlanan tüm değişkenlerin bir kombinasyonu kullanılarak yeni bir klinik skorlama sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Aralık 2016 ile Nisan 2017 arasında akut apandisit için acil apandisit ameliyatı yapılan ardışık hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların ilk başvurusu esnasında, daha önce kullanılan klinik skorlama sistemlerinden alınan değişkenleri içeren hazır bir anket uygulandı. Histopatolojik analiz ana sonuç değişkeni olarak kabul edildi. Histopatolojik olarak akut apandisit bulgusu olmayan hastalar negatif appendektomi olarak tanımlandı. Tüm değişkenlerin akut apandisit ile olan ilişkilerini belirlemek için istatistiksel değerlendirme yapıldı. Nümerik değişkenlerin cut-off değerlerini belirlemek için ROC ve AUC analizleri yapıldı.
Bulgular: Ortalama yaşları 30,8 ± 12,8 yıl ve negatif appendektomi oranı % 5,5 olan 200 hasta çalışmaya dahil edildi. 11,05/mm3’den daha yüksek lökosit sayısı ve 71,2%’den daha yüksek nötrofil oranı dışında diğer değişkenler ile histopatolojik olarak kanıtlanmış akut apandisit arasında anlamlı bir ilişki gösterilemedi (sırası ile p = 0,003 ve p=0,015).
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, skorlama sistemlerinin geliştirilmesinin ve / veya kullanılmasının akut apandisitin tanısal doğruluğunu anlamlı bir şekilde iyileştirmediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: apandisit, tanı, karar destek teknikleri
Corresponding Author: Mustafa Hasbahceci, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale