The wounding potential of free-falling bullets [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 392-397 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.22309  

The wounding potential of free-falling bullets

Gökhan İbrahim Öğünç1, Mustafa Tahir Özer2, Kağan Çoşkun2, Mehmet Eryılmaz3, Ali İhsan Uzar4
1General Directorate Of Security, Department Of Criminal Police Laboratories, Ankara
2Departments Of General Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara
3Departments Of Emergency Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara
4Nurol Research And Developing, Ankara

BACKGROUND: It was aimed in this study to clarify the wounding potential of free-falling bullets fired at 90° or close to right angles.
MEHTOHDS: In this study, 9x19 mm and 7.65x17 mm bullets, which are commonly used among civilians, were used. The muzzle velocities of these ammunitions were measured. According to the muzzle velocity data, the free-falling motion and strike velocity of the 9x19 mm and 7.65x17 mm bullets were simulated using the EBV4® External Ballistics Software at angles of 65°-90° with firings at 5° intervals. The simulation results were compared with critical velocity of tissues. In addition, the judicial records and press reports on this type of wound were examined and evaluated in light of the literature.
RESULTS: The strike velocity and kinetic energy of free-falling bullets, which were fired into the air at 5° intervals between 65°-90°, were measured. The average strike velocity and kinetic energy of 9x19 mm bullets were 92.25 m/sec and 34.05 J and of 7.65x17 mm bullets were 79.66 m/sec and 14.91 J, respectively. As a result of the archives examination, 65 such wounds were detected between 2000 and 2012, and 27 of them resulted in death.
DISCUSSION: According to these results, the strike velocity of free-falling 9x19 mm and 7.65x17 mm bullets, which were fired into the air, exceeds the threshold and critical velocity limits of skin and flat bones, and the kinetic energy of the bullets is able to cause significant wounding. Even though the symptoms and features of these types of wounds may not be similar to those of ordinary gunshot wounds in the first medical examination, the first responders should be aware of the possibility of gunshot wounds, and they should take into account the criminal investigation phase during the treatment process; the necessary precautions should be taken in order to preserve the evidence.

Keywords: Free-falling bullet, gunshot wounds, wound ballistics.


Serbest Düşme Hareketi Yapan Mermi Çekirdeklerinin Yaralama Potansiyelleri

Gökhan İbrahim Öğünç1, Mustafa Tahir Özer2, Kağan Çoşkun2, Mehmet Eryılmaz3, Ali İhsan Uzar4
1Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
4Nurol Araştırma Ve Geliştirme, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada dik ve dike yakın atış sonrası serbest düşme hareketi gerçekleştiren mermi çekirdeğinin hedef üzerinde hayati yaralanmalara neden olabilme potansiyelinin ortaya konulması hedeflendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 9x19 mm ve 7,65x17 mm çapındaki mermilerin namlu çıkış hızları ölçüldü ve bu hızlar EBV4® Dış Balistik Yazılımı kullanılarak yatayla 65 derece ila 90 derece arasında beşer derecelik aralıklardaki atışlarla simüle edildi. Mermilerin serbest düşme hareketleri ve düşüş hızları incelendi. Elde edilen sonuçlar, dokuların eşik hız değerleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca adli ve basın kayıtları incelenerek Türkiye’de oluşan bu tip yaralanmaların analizi yapıldı ve literatür eşliğinde değerlendirildi.
BULGULAR: Havaya 65 ila 90 derece arasında beşer derecelik aralıklarla yapılan atışlar neticesinde serbest düşme hareketi yapan mermi çekirdeklerinin ortalama isabet hızı ve kinetik enerji değerlerinin 9x19 mm çapında mermi için 92,25 m/sn ve 34,05 J olduğu; 7,65x17 mm çapında mermi için 79,66 m/sn ve 14,91 J olduğu saptandı. Yapılan arşiv taramasında 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de 65 adet bu tip yaralanma tespit edildi ve bunların 27 tanesinin ölümle sonuçlandığı anlaşıldı.
SONUÇ: Elde edilen bulgular havaya yapılan atıştan sonra serbest düşen 9x19 mm ile 7,65x17 mm çapındaki mermilerin isabet anı hızlarının cilt ve yassı kemik için eşik hız ve kritik hız sınırlarını aştığı ve kinetik enerji değerlerinin ciddi yaralanma oluşturabileceğini göstermektedir. İlk müdahale anındaki muayene bulguları ateşli silah yaralanmasına benzer özellik göstermese de bunların ASY olabileceği ihtimali unutulmadan değerlendirilmeleri ve tedavileri yapılırken adli boyutu göz önüne alarak delilleri koruyacak şekilde davranılmasına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Serbest düşen mermi çekirdeği, ateşli silah yaralanmaları, yara balistiği.


Gökhan İbrahim Öğünç, Mustafa Tahir Özer, Kağan Çoşkun, Mehmet Eryılmaz, Ali İhsan Uzar. The wounding potential of free-falling bullets. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 392-397

Corresponding Author: Gökhan İbrahim Öğünç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale