Retromandibular Transparotid Approach to Mandibular Subcondylar and High Ramus Fractures: Two-point Fixation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 40-45 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.21774  

Retromandibular Transparotid Approach to Mandibular Subcondylar and High Ramus Fractures: Two-point Fixation

Cem Aslan, Mubin Hoşnuter, Soysal Baş, Osman Tan, Dağhan Işık, Mustafa Durgun
Departmet Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

BACKGROUND: Although the fractures of the mandibular condylar region are very common, the controversies about the treatment of this area is still ongoing. In recent years, general agreement has emerged that open treatment is more effective than closed approaches for extracapsular condylar fractures. However, the method of surgical approach has become controversial at this time. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the retromandibular transparotid approach for fixation of subcondylar/high ramus mandible fractures.
METHODS: Subcondylar/high ramus mandible fractures were operated via the retromandibular transparotid approach with a two-point fixation in 24 patients. The patients were evaluated for bleeding during the operation and for hematoma, infection, Frey's syndrome, salivary fistula, facial nerve damage, occlusion, fracture site stability, chronic pain in the fracture site, hypoesthesia of the ear, and temporomandibular (TME) joint movements in the postoperative period.
RESULTS: Only one major complication was encountered in one (4.1%) patient, which was damage to the temporal branch of the facial nerve.
CONCLUSION: The retromandibular transparotid approach appears to be a safe and effective method for the internal fixation of extracapsular condylar fractures.

Keywords: Retromandibular, transparotid, condyle


Mandibula subkondil ve yüksek ramus kırıklarına retromandibular transparotid yaklaşım: İki nokta fiksasyonu

Cem Aslan, Mubin Hoşnuter, Soysal Baş, Osman Tan, Dağhan Işık, Mustafa Durgun
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç: Mandibula kondil bölgesinin kırıkları çok yaygın görülmesine rağmen bu bölgenin tedavisi üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Son yıllarda ekstrakapsüler kondil kırıklarının tedavisinde açık cerrahi yöntemlerin kapalı tedavilere göre daha etkili olduğu yönünde genel bir görüş birliği mevcuttur. Ancak, bu sefer de cerrahi yaklaşım tartışmalı hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, retromandibular transparotid yaklaşımın subkondil/yüksek ramus mandibula kırıklarının onarımındaki etkinliğini test etmektir.
Gereç ve Yöntem: Subkondil/yüksek ramus mandibula kırığı olan 24 hasta retromandibular transparotid yaklaşımla iki nokta fiksasyonu ile opere edilmiştir. Hastalar operasyon sırasında kanama ve operasyon sonrasındaki dönemde ise hematom, infeksiyon, frey sendromu, tükrük fistülü, fasyal sinir hasarı, oklüzyon, kırık stabilitesi, kırık bölgesinde kronik ağrı, kulakta hissizlik ve temporomandibular eklem hareketleri açısından değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sadece bir hastada major bir komplikasyon olarak, fasyal sinirin temporal dal hasarıyla karşılaşılmıştır.
Sonuç: Retromandibular transparotid yaklaşım extrakapsüler kondil kırıklarının internal fksasyonunda güvenli ve etkili bir yöntem olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Retromandibular, Transparotid, Kondil


Cem Aslan, Mubin Hoşnuter, Soysal Baş, Osman Tan, Dağhan Işık, Mustafa Durgun. Retromandibular Transparotid Approach to Mandibular Subcondylar and High Ramus Fractures: Two-point Fixation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 40-45

Corresponding Author: Cem Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale