Transverse sacral fractures and concomitant late-diagnosed cauda equina syndrome [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 71-74 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.21208  

Transverse sacral fractures and concomitant late-diagnosed cauda equina syndrome

Senol Bekmez1, Gokhan Demirkiran2, Omur Caglar2, Ibrahim Akel3, Emre Acaroglu4
1Dr. Sami Ulus Training and Research Hospital
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology
3Izmir Kent Hospital
4Ankara Spine Center

Transverse sacral fractures in young patients occur with high-energy mechanisms. Because of the drawbacks in radiographic and neurologic evaluations of the sacral area in polytrauma patients, misdiagnosis is quite common. In this study, we aimed to report our clinical results in three patients with displaced transverse sacral fractures compromising the sacral canal and concomitant late-diagnosed (at least 48 hours) cauda equina syndrome. Bilateral lumbopelvic fixation, followed by sacral laminectomy and decompression, was performed in all patients. Despite the late- diagnosed cauda equina syndrome, we observed that surgical decompression and lumbopelvic fixation had positive effects on neurologic recovery, pain relief and early unsupported mobilization.

Keywords: Cauda, equina; misdiagnosed; sacral; transverse.


Transvers sakrum kırıkları ve eşlik eden geç tanı almış kauda ekina sendromu

Senol Bekmez1, Gokhan Demirkiran2, Omur Caglar2, Ibrahim Akel3, Emre Acaroglu4
1Dr.Sami Ulus Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3İzmir Kent Hastanesi
4Ankara Spine Center

Yüksek transvers sakrum kırıkları genç hastalarda yüksek enerjili travma sonrası meydana gelmektedir. Sakrumun radyografik değerlendirmesinde ve sakral düzeydeki nörolojik defisitlerin politravmalı hastalarda değerlendirmesindeki zorluklar nedeniyle bu yaralanmalar gözden kaçabilmektedir. Bu yazıda, üç olgudan oluşan, kauda ekina sendromu tanısı çeşitli nedenlerle geç konulan (en az 48 saat), yüksek enerjili ve kanala bası yapan transvers sakrum kırıklarında cerrahi tedavi sonuçları değerlendirildi. Hastalara sakral laminektomi ve dekompresyon uygulanarak iki taraflı lumbopelvik fiksasyon uygulandı. Her ne kadar kauda ekina sendromu tanısı geç konulsa da, cerrahi dekompresyon ve lumbopelvik fiksasyonun nörolojik fonksiyonlar ve ağrıda düzelme, erken desteksiz mobilizasyon üzerindeki olumlu etkilerini gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: Atlanmış, ekina; kauda; sakrum; transvers.


Senol Bekmez, Gokhan Demirkiran, Omur Caglar, Ibrahim Akel, Emre Acaroglu. Transverse sacral fractures and concomitant late-diagnosed cauda equina syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 71-74

Corresponding Author: Senol Bekmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale